Toppsäljaren är alltid på språng och jobbar även när konkurrenterna sover eftersom toppsäljaren har myror i benen och inte kan sitta still. Toppsäljaren avskyr administration och arbetar under inga som helst omständigheter i företagets CRM-system. All administration utlokaliseras av toppsäljaren till personer i organisationen som uppskattar sådana arbetsuppgifter och det kryllar av denna kompetens på de flesta arbetsplatserna.

Sedan ska det vara tempo i affärerna och stannar affären upp lägger toppsäljaren den i byrålådan och går raskt vidare till nästa potentiell kund. Men toppsäljaren ger sig aldrig och glömmer inte dessa heta ”leads” som ligger i byrålådan utan dammar av dessa kontinuerligt vilket resulterar i att toppsäljarens ”pipeline” alltid är sprängfylld även under sommaren.

Toppsäljaren lyssnar och låter den potentiella kunden göra jobbet i säljsamtalen. Sedan följer toppsäljaren upp samtliga av sina ”leads” i sådan omfattning att det kan liknas med ”stalking”.

Allt ska sedan gå snabbt och ”Toppsäljarens” viktigaste verktyg är dennes nätverk som är enormt eftersom toppsäljaren vet att affärer handlar om att bygga förtroende och förtroende skapas endast av långsiktiga relationer.

En annan viktig aspekt som kännetecknar toppsäljaren är att denne har en mycket god förmåga att finna köpsignaler och bearbetar endast kunder som är i köpläge.

En annan viktig faktor är att toppsäljaren inte är rädd för ett ”Nej” utan detta premieras och logiken bygger på att toppsäljaren har inte förlorat affären utan bara lärt sig någonting nytt av ”Nejet” som med fördel används i nästa affär.

Toppsäljaren anpassar sig även hela tiden till förändringar i omvärlden och får alltid ut något positivt av något negativt som ex den rådande pandemin som normaliserat digitala möten och effektiviserar för toppsäljare.

Toppsäljaren är inte heller rädd för ny teknik utan använder sig av olika verktyg såväl digitala som traditionella utifrån vad situationen kräver.

Allt detta kräver ”energi” och den får ”Toppsäljaren” genom att omge sig med ett ”drömteam” med olika bakgrund och kompetenser eftersom Toppsäljarens insett att det är viktigt att spela in olika kompetenser under säljprocessens gång.

Sammanfattningsvis så är det nedan 5 egenskaper som kännetecknar toppsäljaren och någonting som jag praktiserar dagligen i mitt arbete som säljchef:

1. Energi så att du kan arbeta när konkurrenterna sover.

2. Lyssna in och lös kundens problem så bygger du nätverk och skapar förtroende.

3. Var inte rädd för ett ”Nej” utan följ upp, följ upp, följ upp tills den potentiella kunden kräker på dig.

4. Anpassa säljet utifrån omvärldens krav.

5. Blanda olika plattformar från telefon, mejl, sociala medier, fysiska möten, digitala möten.

Kör Bara Kör

Kent Sahlgren är ek lic i företagsekonomi och arbetar som sälj och marknadschef för cleantech bolaget Chemical Documentation (cDoc AB).


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.