Hur värderar jag bolaget inför en försäljning?
- Janice

Svar av Adam Wessblad, Specialist på hållbar tillväxt och ägarskiften.

Det mest vanliga sättet att värdera ett bolag och som gäller alla typer av bolag är modellen Enterprise Value.

Vad är EV (enterprise value)?

Enterprise Value är värdet på hela företaget. Skulderna plus marknadsvärdet för aktierna. EV = marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder-kassa Enterprise value definieras som marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat för nettoskulden. Detta motsvarar vad som kallas företagsvärde och eftersom den eventuella kassan justeras förblir skuldvärdet ett nettovärde. Enterprise value är ett sätt att värdera ett företag. Det kan hjälpa investerare att jämföra företag med olika kapitalstrukturer. Enterprise value används ofta av professionella investerare för att ge dem en klarare bild, då det även tar hänsyn till skulder och kassa.

Vad är då skillnaden mellan substansvärde och Enterprise value?

Om man köper ett bolag så köper man ju oftast även ett företags skulder. Dessa skulder skall ju någon gång betalas tillbaks, och man kan säga att EV modellen då visar vad man behöver betala för hela företaget.

Substansvärdering: (substansvärdet + eventuella övervärden i balansräkningen) är ju endast marknadsvärdet på företags egna kapital och säger inget om värdet på framtida vinster. En värdering för köp av bolag steg för steg skulle kunna se ut som följer (man kan också ha andra ansatser, detta är bara en modell och dessutom ganska förenklad):

1. Bedöm nästa års omsättning/vinst i Mkr eller ännu bättre , beräkna ett snitt av vinsterna.

2. Bedöm vad som är en långsiktigt rimlig lönsamhet givet bolagets nuvarande verksamhet och historik, i procent av omsättning.

3. Detta ger ett bedömt framtida rörelseresultat i Mkr. (EBIT)

4. Bedöm en rimlig värderingsmultipel,för ett skuldfritt bolag.

5. Litet bolag motiverar ofta en lägre multipel. Snabbväxande bolag och större bolag motiverar hög multipel. Även riskfaktorn skall bedömas.

6. Märk väl att jag här utgår från "normaliserad" lönsamhet och inte vad bolaget råkar tjäna just i dag. Historik samt rimlig framtida förväntan.

7. Multiplicerar man multipeln med det normaliserade rörelseresultatet så får man bolagsvärdet.(EV)

8. Justera bolagsvärdet för relevant skuldsättning eller vad bolaget har i kassan, netto. Kvar blir vad aktierna (Equity) är värda.

9. Fatta ett beslut om skillnaden mellan din egen värdering och kalkylen motiverar ett köp/försäljning till detta pris eller inte.

4 till artiklar om ämnet:

Vad är ditt företag värt? En guide för företagsvärdering

6 funderingar inför pension och en företagsförsäljning

Traditionella bolagsvärderingar och de 3 vanligaste misstagen

8 strategier för exitplanering och hur du ökar bolagets värde


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.