Vad är täckningsbidrag?

Detta nyckeltal räknar man fram för att visa hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader i företaget. Den visar alltså lönsamheten för en viss produkt. Ju högre TB en produkt har, desto mer ökar den chansen att skapa vinst i bolaget.

Vad är täckningsbidrag per anställd?

Med nyckeltalet täckningsbidrag per anställd menas nettoomsättningen av sålda varor och tjänster minus kostnader i form av främst rörliga kostnader för inköp och tillverkning/service, hänförliga till motsvarande intäkter.

Täckningsbidraget per anställd visar varje anställds bidragskronor för att täcka övriga kostnader, kostnader för finansiering och ge en tillfredsställande vinst.

Täckningsbidrag kan beräknas avseende hela företagets försäljning av en viss produkt eller varje anställds försäljning var för sig, eller så beräknar man vilket täckningsbidrag samtliga anställda totalt genererar.

Räkna ut täckningsbidrag med formel

Nyckeltalet täckningsbidrag beräknas enligt följande:

Täckningsbidrag (TB) = Försäljningsintäkt (pris) – Rörlig kostnad

Nyckeltalet täckningsbidrag per anställd beräknas enligt följande:

Täckningsbidrag / Medelantal anställda

Avslutande kommentarer om nyckeltalet täckningsbidrag

Denna siffra ska ni använda för att jämföra er med andra framgångsrika företag i er bransch. Har de ett högre täckningsbidrag, så är det givetvis dags att undersöka varför detta är fallet. Det här nyckeltalet är vanligt i säljbolag. I sådana bolag kan man i synnerhet sporra sina anställda genom att införa bonusar och titlar med lönepåslag såsom key account manager osv. när de anställda uppnår viss nivå av TB. Det är ett sätt för säljbolag att få säljarna att jämföra sig med varandra. Det låter också proffsigt gentemot de anställda att använda ekonomiska nyckeltal.

Tänk på att ni kan räkna ut täckningsbidrag också på varje produkt eller tjänst i företaget, för att se vilka produkter/tjänster som bidrar mest till företaget procentuellt sett. Utifrån den informationen kan ni därför också se vilka produkter/tjänster som inte går bra och undersöka anledningarna till detta.

Med täckningsbidrag kan ni således sammantaget räkna ut anställdas effektivitet och en enskild produkts/tjänsts effektivitet.

Lär dig fler nyckeltal här

14 vanliga nyckeltal

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.