Startsida

nyckeltal

På denna sida hittar du artiklar med taggen nyckeltal. Texterna skrivs av kunniga läsare och experter och vill du bidra med innehåll som gäller nyckeltal eller något annat som berör företagande och entreprenörskap? Kontakta oss här.

Förbättra dina marginaler med välkänd modell

Det kan ibland vara svårt att få en bra överblick över ett företags samtliga produkter (produktportfölj) och veta vilka av dem... Läs mer

3 nyckeltal för att styra ditt lager

Har du någonsin köpt en ny garderob för att du behöver ha mer plats för dina kläder bara för att inse att du ett halvår senare... Läs mer

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginalen är vinstandelen när resultatet mäts före räntekostnader. På denna nivå har överskottet således belastats med... Läs mer

Avkastning på eget kapital

Det här nyckeltalet visar det sammantagna resultatet av årets verksamhet i form av förräntningen av det egna kapitalet. Resultatet... Läs mer

Räkna ut avkastning på tillgångar

Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen, alla kategorier. Genom att relatera överskottet till den totala tillgångsmassan mäter... Läs mer

Formel och uträkning av självfinansieringsgrad

Detta nyckeltal beräknas från finansieringsanalysen och definieras som företagets eget rörelseflöde eller Cash-Flow, dividerat med... Läs mer

Räkna ut räntetäckningsgrad

Detta nyckeltal är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Måttet beräknas genom att man relaterar det... Läs mer
av Redaktionen i Bokföring Wiki | 2 minuter

Hur du räknar ut skuldsättningsgrad

Nyckeltalet skuldsättningsgrad beräknas genom att man ställer det främmande kapitalet i relation till det egna kapitalet. I... Läs mer

Kassalikviditet och balanslikviditet

Nyckeltalet kassalikviditet definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga... Läs mer
av Redaktionen i Bokföring Wiki | 2 minuter

Täckningsbidrag per anställd

Med nyckeltalet täckningsbidrag per anställd menas nettoomsättningen av sålda varor och tjänster minus kostnader i form av främst... Läs mer

Hur du räknar ut nyckeltalet marknadsandel

Marknadsandel är företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad eller det... Läs mer

Soliditet nyckeltal beräkning med formel

Nyckeltalet soliditet är ett etablerat och centralt mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor del av de totala... Läs mer

14 vanliga nyckeltal för att förstå ditt företag och hur du beräknar och analyserar dem

De är också användbara i situationer för effektivisering och vad som kan förbättras i verksamheten t ex vid lagerhantering,... Läs mer

Nyckeltal - Rörelsemarginal

Betydelsen av rörelsemarginal är hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell... Läs mer