nyckeltal

På denna sida hittar du artiklar med taggen nyckeltal. Texterna skrivs av kunniga läsare och experter och vill du bidra med innehåll som gäller nyckeltal eller något annat som berör företagande och entreprenörskap? Kontakta oss här.

Förbättra dina marginaler med välkänd modell

Det kan ibland vara svårt att få en bra överblick över ett företags samtliga produkter (produktportfölj) och veta vilka av dem... Läs mer
Henrik Hansson | 5 minuter

3 nyckeltal för att styra ditt lager

Har du någonsin köpt en ny garderob för att du behöver ha mer plats för dina kläder bara för att inse att du ett halvår senare... Läs mer
Henrik Hansson | 5 minuter
Vinstmarginalen är till stor nytta när du jämför lönsamheten gentemot företag inom samma bransch. Text av John Knutsson

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginalen är vinstandelen när resultatet mäts före räntekostnader. På denna nivå har överskottet således belastats med... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
. Text av John Knutsson

Avkastning på eget kapital

Det här nyckeltalet visar det sammantagna resultatet av årets verksamhet i form av förräntningen av det egna kapitalet. Resultatet... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Nyckeltalet "Avkastning på tillgångar" mäter hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa vinst

Räkna ut avkastning på tillgångar

Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen, alla kategorier. Genom att relatera överskottet till den totala tillgångsmassan mäter... Läs mer
John Knutsson | 1 minuter
Självfinansieringsgrad = cash flow

Formel och uträkning av självfinansieringsgrad

Detta nyckeltal beräknas från finansieringsanalysen och definieras som företagets eget rörelseflöde eller Cash-Flow, dividerat med... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara.Text av John Knutsson

Räkna ut räntetäckningsgrad

Detta nyckeltal är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Måttet beräknas genom att man relaterar det... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
. Text av John Knutsson

Hur du räknar ut skuldsättningsgrad

Nyckeltalet skuldsättningsgrad beräknas genom att man ställer det främmande kapitalet i relation till det egna kapitalet. I... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Hur du beräknar Kassalikviditet och Balanslikviditet med formel. Text av John Knutsson

Kassalikviditet och balanslikviditet

Nyckeltalet kassalikviditet definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Täckningsbidrag heter contribution margin på engelska. Text av John Knutsson

Täckningsbidrag per anställd

Med nyckeltalet täckningsbidrag per anställd menas nettoomsättningen av sålda varor och tjänster minus kostnader i form av främst... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Tar du eller tappar du marknadsandelar?. Text av John Knutsson

Hur du räknar ut nyckeltalet marknadsandel

Marknadsandel är företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad eller det... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Soliditet räknas ut genom att dela justerat eget kapital med totala tillgångar. Text av John Knutsson

Soliditet nyckeltal beräkning med formel

Nyckeltalet soliditet är ett etablerat och centralt mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor del av de totala... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
14 vanliga nyckeltal - viktiga för att förstå ekonomin i företaget

14 vanliga nyckeltal - viktiga för att förstå ekonomin i företaget

De är också användbara i situationer för effektivisering och vad som kan förbättras i verksamheten t ex vid lagerhantering,... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Rörelsemarginal är ett marginalmått du kan använda för att jämföra marginalerna i olika företag

Nyckeltal - Rörelsemarginal

Betydelsen av rörelsemarginal är hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell... Läs mer
Michael Andersson | 3 minuter