nyckeltal

På denna sida hittar du artiklar med taggen nyckeltal. Texterna skrivs av kunniga läsare och experter och vill du bidra med innehåll som gäller nyckeltal eller något annat som berör företagande och entreprenörskap? Kontakta oss här.

Man räknar ut soliditet för att se företagets finansiella styrka och skriver om nyckeltalet på sin laptop.

Soliditet formel för att räkna ut nyckeltalet

Vad är soliditet?Soliditet betyder finansiell styrka.Ordet soliditet kommer från det latinska ordet solidum, som betyder... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Förbättra dina marginaler med välkänd modell

Det kan ibland vara svårt att få en bra överblick över ett företags samtliga produkter (produktportfölj) och veta vilka av dem... Läs mer
Henrik Hansson | 4 minuter
Annonsering på Facebook - steg 3 - Optimering, resultat och analys

Annonsering på Facebook - steg 3 - Optimering, resultat och analys

Här är tredje delen om hur du lyckas med annonsering på Facebook. Vi går igenom lönsamhet, analys och hur du optimerar din... Läs mer
Tobias Rangbo | 5 minuter
Man jobbar på ett café, skor och kläder på en lagerhylla i en butik och hyllplan på ett stort lager.

3 nyckeltal för att styra ditt lager: Lageromsättningshastighet, leveransprecision, fyllnadsgrad

Har du någonsin köpt en ny garderob för att du behöver ha mer plats för dina kläder bara för att inse att du ett halvår senare... Läs mer
Henrik Hansson | 5 minuter
Vinstmarginalen är till stor nytta när du jämför lönsamheten gentemot företag inom samma bransch. Text av John Knutsson

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginalen är vinstandelen när resultatet mäts före räntekostnader. På denna nivå har överskottet således belastats med... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
. Text av John Knutsson

Avkastning på eget kapital - beräkna med formel

Vad är avkastning?Med avkastning menas hur stor en värdeförändring på en tillgång har varit från en tidpunkt till en annan.... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Nyckeltalet "Avkastning på tillgångar" mäter hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa vinst

Räkna ut avkastning på tillgångar

Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen, alla kategorier. Genom att relatera överskottet till den totala tillgångsmassan mäter... Läs mer
John Knutsson | 1 minuter
Man jobbar företagsekonomin och räknar ut olika nyckeltal.

Självfinansieringsgrad - Formel för uträkning

Nyckeltalet självfinansieringsgrad beräknas från finansieringsanalysen och definieras som företagets eget rörelseflöde eller... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara.Text av John Knutsson

Vad är räntetäckningsgrad? Räkna ut med formel

Detta nyckeltal är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Måttet beräknas genom att man relaterar det... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Mynt som symboliserar skuldsättning med ett löv som växer bland pengarna.

Skuldsättningsgrad - räkna ut med formel

Vad är skuldsättningsgrad?Skuldsättningsgrad betyder att man räknar ut förhållandet mellan skulder och eget kapital. Som... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Hur du beräknar Kassalikviditet och Balanslikviditet med formel. Text av John Knutsson

Kassalikviditet och balanslikviditet - beräkna med formel

Kassalikviditet betyder att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Med andra ord kan man se ett... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Täckningsbidrag heter contribution margin på engelska. Text av John Knutsson

Vad täckningsbidrag är och hur man räknar ut med formel

Vad är täckningsbidrag?Detta nyckeltal räknar man fram för att visa hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader i... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Hur du räknar ut nyckeltalet marknadsandel

Hur du räknar ut nyckeltalet marknadsandel

Vad är marknadsandel?Marknadsandel är företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Man kollar över företagets ekonomi och analyserar med hjälp av flera olika nyckeltal.

14 vanliga nyckeltal (KPI:er) till företag och ekonomi

Vad är nyckeltal?Nyckeltal är verktyg som används för att värdera, analysera och jämföra företag. Dessa tal är viktiga för... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Rörelsemarginal är ett marginalmått du kan använda för att jämföra marginalerna i olika företag

Rörelsemarginal - vad är rörelsemarginal plus formel

Betydelsen av rörelsemarginal är hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell... Läs mer
Michael Andersson | 3 minuter