Vinstmarginalen är vinstandelen när resultatet mäts före räntekostnader. På denna nivå har överskottet således belastats med såväl löner som övriga rörelsekostnader och avskrivningar. Detta är företagets totala vinst innan finansieringen beaktas. Måttet visar hur stor vinsten är per omsatt krona, när allt är betalt utom räntekostnaden. Detta överskott skall räcka till ränta och ge vinst.

Beräkning - formel

Nyckeltalet beräknas på följande sätt:

Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter / Omsättning

Avslutande kommentarer om detta nyckeltal

Detta nyckeltal handlar helt enkelt om att beräkna hur stor del av intäkterna i bolaget som utgör vinst och således hur stor del av intäkterna som måste täcka kostnaderna för att generera denna vinst. Vinstmarginalen är till stor nytta när man jämför lönsamheten gentemot företag inom samma bransch. En hög vinstmarginal visar givetvis ett lönsamt företag som har bättre kontroll över sina kostnader i förhållande till vissa konkurrenter.

Även om bolagets intäkter ökar betyder det givetvis inte att man har ökad lönsamhet. Detta nyckeltal handlar enbart om att mäta lönsamheten per krona som dras in i verksamheten. Lönsamheten avgörs av hur höga kostnaderna är per intjänad krona.

14 vanliga nyckeltal

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.