Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen, alla kategorier. Genom att relatera överskottet till den totala tillgångsmassan mäter talet hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa vinst. Måttet fokuserar på tillgångarna och det investerade kapitalet, och visar effektiviteten i kapitalanvändningen, oavsett var kapitalet kommer från (kortfristiga skulder, bank eller ägare).

Beräkning - formel

Nyckeltalet beräknas på följande sätt:

Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter / Totalt kapital (Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter delat med Totalt kapital)

Avslutande kommentarer om detta nyckeltal

Totalt kapital i bolaget utgörs både av skulder och eget kapital. Både eget kapital och skulder används för att finansiera driften av företaget. Nyckeltalet ger investerare en uppfattning om hur effektivt bolaget är på att omvandla de pengar det har för att generera nettovinst. Ju högre avkastning, desto bättre, eftersom bolaget då tjänar mer pengar på färre investeringar.

I ett företag handlar det givetvis hela tiden om att ”få så mycket som möjligt för så lite som möjligt, eller för inga pengar alls”. Det handlar om att skapa så mycket vinst som möjligt utifrån så lite investeringar som möjligt. Detta är att hushålla med ekonomin. Det är utifrån sådana parametrar som det avgörs om företaget har bedrivits resurseffektivt. Genom detta nyckeltal kan ni givetvis jämföra er med andra företag i er bransch och se vilken total avkastning de har på sina tillgångar. Om ni ser skillnader får ni undersöka skillnaderna och varför det är skillnad mellan ert företag och ett mer resurseffektivt företag. På så sätt lär ni er att bli effektivare företagare och skapa ett starkare företag genom analys av era konkurrenter.

Lär dig fler nyckeltal här

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.