Att du funderar på att byta bolagsform från firma till ett aktiebolag är ofta ett tecken på framgång och att du gjort något rätt. Innan du kan fortsätta att bedriva din verksamhet som aktiebolag är det dock några punkter du behöver se över. Här är en artikel som förhoppningsvis kommer guida dig genom processen.

1. Det första du behöver göra är att avsluta din bokföring och göra ett sista bokslut. Detta innebär i de allra flesta fall att du avslutar ditt räkenskapsåret mitt i ett verksamhetsår som då blir kortare än 12 månader – men det gör inget.

2. Nästa steg i processen är att bilda och registrera ditt nya Aktiebolag på Bolagsverket. I ett senare skede kommer din gamla verksamhet då att kunna överlåtas till detta bolag. Det som är bra att ha koll på är att ditt nya Aktiebolag kommer ta över din tidigare verksamhets skulder och betalningsansvar. Det egna kapital som förs över till Aktiebolaget blir också oftast en skuld till dig från Aktiebolaget. Om du vill kunna få tillbaka det kapital som investerades när du bildade Aktiebolaget måste det egna kapitalet uppgå till minst samma belopp, eftersom du endast får ta ut ett belopp som motsvarar det egna kapitalet.

Tips: Vad är ett aktieägaravtal? Läs här och ladda ner mall

3. Nästa steg i processen blir att avregistrera din Enskilda Firma. Detta kan du göra hos Skatteverket och vi tipsar att du samtidigt begär att få ditt godkännande för F-skatt återkallat. Du behöver också anmäla avregistrering från moms, dig själv som arbetsgivare samt eventuellt kassaregister, vilket enkelt göras på verksamt.se om du har e-legitimation. Där kan du anmälda det datum som du önskar att avregistreringen ska gälla från. I samband med avregistrering ska du också lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket. Mer information om själva avregistreringen kan du hitta på Skatteverkets hemsida här.

4. Du kanske också funderar på hur det blir med fonder och moms etc. Om du vill föra över periodiseringsfonder och/eller expansionsfonder behöver du lämna ett tillskott till Aktiebolaget. Om det egna kapitalet inte räcker till för detta måste du sätta in ytterligare kapital för att täcka detta tillskott. Kapitalet kan heller inte räknas med i omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget. När du driver vidare din verksamhet i Aktiebolaget ska du inte ta ut moms. Skyldigheten att jämka ingående moms för eventuella inventarier, anläggningstillgångar eller kostnader tas över av Aktiebolaget vid överlåtelsen. Om moms behöver jämkas ska du upprätta en speciell handling till Aktiebolaget med nödvändiga uppgifter.

5. Till sist tipsar vi om att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration vilket kan görs på Skatteverkets hemsida här. Den preliminärskatt som du tidigare betalat gäller förmodligen inte längre nu när ditt företag är ombildat till ett Aktiebolag. Se också över så du inte råkar ut för onödig beskattning på eventuella uttag i din gamla verksamhet. För att underlätta vid ombildningar finns det undantag i skattelagstiftningen gällande återföring av fonder och uttagsbeskattning.

Stort lycka till med din bolagsombildning och framtida verksamhet som Aktiebolag!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.