Betydelsen av rörelsemarginal är hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst.

Vi ska se på ett fiktivt exempel för att tydliggöra vilken extra information du kan få om du använder dig av ett marginalmått. Företaget har tre kunder som man vill följa upp lönsamheten på. För att kunna se lönsamheten per kund har man fördelat ut de gemensamma kostnaderna ut per kund enligt en viss mall.

Vad gör du reflektioner avseende lönsamhet per kund? Det naturliga är att vi fokuserar på kund Gamma som går med förlust medans Alfa och Beta syns gå ungefär lika bra.

Kund Alfa Beta Gamma Företaget
Intäkter 2500 1800 2000 6300
Rörelseresultat +349 +363 -34 +678
Rörelsemarginal  14,0% 20,2% -1,7% 10,8%


Men vad gör vi för reflektion om vi även följer upp rörelsemarginalen? Dvs. vi ställer rörelseresultatet i förhållande till intäkterna. Här blir det tydligt att kunden Beta är betydligt lönsammare än kunden Alfa. Kanske ska vi sätta mer fokus på att analysera varför Beta är så lönsam än vilket annars ofta är fallet, bara sätta fokus på den olönsamma kunden Gamma.

Det finns ett antal nyckeltal där vi ställer ett visst resultat i förhållande till intäkterna (nettoomsättning), t.ex. rörelsemarginal, vinstmarginal och nettomarginal. Dessa nyckeltal kallar vi marginalmått. Du kan använda dig av något av dessa nyckeltal för att jämföra marginalerna mellan dina olika kunder eller produkter, men också för att jämföra hela företaget mellan olika år för att följa utvecklingen eller gentemot andra företag t.ex. konkurrenter. Dessutom lämpar sig dessa marginalmått för att styra din verksamhet mot högre lönsamhet genom att du sätter upp långsiktiga mål.

Formel hur du räknar ut rörelsemarginal

Denna formel används för att räkna ut nyckeltalet rörelsemarginal:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/omsättning

Nyckeltalet anges i procent. Här är ett exempel hur man räknar:

Ett företag omsätter 10 miljoner med ett rörelseresultat (resultat före skatt) på 2 miljoner.

1 000 000 / 10 000 000 = 0.1 x 100 = 10%

Rörelsemarginalen i detta företag är alltså 10%.

4 olika möjligheter att förbättra din rörelsemarginal:

  • Höja försäljningspriset
  • Sänka dina rörliga kostnader
  • Sänka dina fasta kostnader
  • Höja volymen

Lycka till med högre marginaler och ökad lönsamhet.

14 vanliga nyckeltal


Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.