Vad är marknadsandel?

Marknadsandel är företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad eller det marknadssegment som företaget verkar inom. Att hålla och öka sin marknadsandel är en av de vanligaste målsättningarna för de flesta företag. En hög marknadsandel ger ofta möjligheter till hög lönsamhet, både genom hög volym och hög marginal pga. minskande styckkostnader. Nyckeltalet är dessutom ofta en ”maktfaktor” i dialogen med kunder och leverantörer.

För att öka sin marknadsandel måste företaget växa snabbare än totalmarknaden. Omvänt ger långsammare tillväxt minskad marknadsandel.

Mäta, beräkning med formel

Så här räknar du ut förändringar med formel:

Ursprunglig marknadsandel x Företagets tillväxt / Marknadens tillväxt

Avslutande kommentarer om detta nyckeltal

Det är inte bara på ditt eget företag som du ska göra dessa beräkningar. Dina konkurrenter, vare sig det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, ska också jämföras. Du räknar givetvis ut utvecklingen av marknadsandelar hos dina närmsta konkurrenter. Ser du att deras marknadsandel utvecklas snabbare än ditt företag, så har du en anledning att undersöka varför detta är fallet. På så sätt har du också ett incitament till att lära dig mer om konkurrenterna i din bransch och de förändringar de vidtar för att utvecklas.

Ni måste dock vara väldigt noggranna med vad ni faktiskt anser vara er ”marknad”, dvs. vilka bolag verkar de facto direkt på er marknad? Ni skulle ju också kunna jämföra enbart med ett eller två bolag på er marknad, som ni anser som konkurrenter som ni har särskilt fokus på. Hur stor del av marknaden har ni i förhållande till detta eller dessa bolag? Det är mycket intressanta frågeställningar, varifrån ni kan göra undersökningar och helt enkelt agera ”spion” för att se vilka faktorer som kan eller som ni vet avgör skillnaderna er sinsemellan och era respektive marknadsandelar. Vissa av dessa faktorer kan vara rena fakta, andra faktorer kan vara av sådant slag att vad som är effekten av dem är mer eller mindre subjektivt.

Var väldigt självkritiska till era uppfattningar om vilka faktorer som gör att en konkurrent har större marknadsandel än er och hur mycket ni anser att denna faktor har gett för resultat i förhållande till marknadsandelen. Det kan i sin tur påverka er egen inspiration hur ni ska balansera era satsningar i ert eget bolag, och då vill ni inte vara fel ute eller satsa oproportionerligt mycket på något som i själva verket inte kommer ge det resultat som ni önskar.

14 vanliga nyckeltal

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.