Skatteplanering i enskild firma Tips #6 - uppdaterad för inkomstår 2023

Den som redovisar inkomst av näringsverksamhet får när den skattemässiga inkomsten ska beräknas göra avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Systemet med periodiseringsfonder ger möjlighet att utjämna resultatet mellan åren. Vid vinstår kan du göra en avsättning till periodiseringsfond. Vid sämre resultat kan du göra en återföring från periodiseringsfond. I synnerhet om du har så höga inkomster att du måste betala statlig skatt kan periodiseringsfonder vara gynnsamt.

Det går att ha 6 års periodiseringsfonder samtidigt och avsättningen är 30 % av inkomsten för respektive år. I aktiebolag får man betala ränta för periodiseringsfonderna men det behöver man inte göra i enskild firma.

Du får göra avsättning med högst 30 % av vinsten i en enskild firma. Det finns dock inget som hindrar att du sätter av mindre. En avsättning till periodiseringsfond måste dock återföras till beskattning senast 6 år efter det beskattningsår avsättningen gjordes.

Obs! Det kan bli problem om du plötsligt upphör med verksamheten och har gjort avsättningar till periodiseringsfond med pengar som du inte längre har innestående på bankkontot. Skatteverket anser dock att du har ett års respit innan du måste återföra periodiseringsfonderna. Du kan också tänka på att avveckla verksamheten successivt. Du behöver inte ha någon vinst, kostnaderna kan vara lika stora som intäkterna eller större.

Obs! Under vissa förutsättningar kan du överföra periodiseringsfonderna till ett aktiebolag.

Följande personer kan göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond:

  • fysiska personer
  • dödsbon
  • juridiska personer.

Detta gäller inte för:

  • privatbostadsföretag
  • investmentföretag
  • begränsat skattskyldig
  • begränsat skattskyldig, som är bosatt i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Läs mer om periodiseringsfond på Skatteverkets hemsida här.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.