Skatteplanering i enskild firma Tips #9 - uppdaterad för inkomstår 2023

I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp inkomsterna från företaget inom familjen för att den totala skatten ska bli lägre. Lön till barn är ett alternativ som du alltid bör utnyttja om det går. Resultatet får dock inte fördelas hur som helst bara för att ge maximal skattefördel, utan fördelningen måste ha en koppling till respektive familjemedlems arbetsinsats eller annan betydelse i företaget.

Medhjälpande make

Om den ena av makarna med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och andra omständigheter kan anses ha en ledande ställning i verksamheten och den andra maken inte har en sådan ställning, räknas den andra maken som medhjälpande make.

Marknadsmässig ersättning

Den del av vinsten som förs över till den medhjälpande maken får inte vara högre än marknadsmässig ersättning. 90 kr + egenavgifter per timme kan utan motivering räknas som en godtagbar marknadsmässig lön. Detta är dock inte alls någon högsta marknadsmässig ersättning! Det är bara att gränsen går vid detta belopp när man måste motivera ersättningen.

Förutom marknadsmässig ersättning för sin arbetsinsats, kan den medhjälpande maken ta upp en inkomst som motsvarar en rimlig ersättning på den kapitalinsats som maken har gjort.

Titta på antalet timmar som medhjälpande make arbetar i företaget om det ska betraktas som aktiv eller passiv näringsverksamhet för medhjälpande make. Som huvudregel anses en näringsverksamhet vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning, det vill säga minst 500 timmar under ett år.

Gemensamt bedriven verksamhet

Om båda makarna kan anses ha samma ställning i verksamheten, är det en gemensam verksamhet. För en gemensamt bedriven verksamhet ska inkomsten fördelas efter vars och ens arbetsinsats. Därmed kan inkomsten i det här fallet fördelas ganska fritt mellan makarna. Det är förmodligen svårt att i efterhand kontrollera hur mycket tid varje make lagt ner i verksamheten.

Lön till barn

Som barn menas i det här sammanhanget företagarens eller dennes makes barn, även styvbarn och fosterbarn. Sambor med gemensamma barn jämställs med makar.

Lön till barn under 16 år ska beskattas hos den make som har den högsta inkomsten. Barn som fyllt 16 år kan avlönas och själva beskattas för beloppet. Samma bestämmelser om lön gäller här som för medhjälpande make.

Marginalskatteplanering om du betalar lön till dina barn

Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2023 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 22 208 kronor. Det beloppet blir således skattefritt om ett barn får en lön i företaget. Se SKV.

Man bör också tänka på jobbskatteavdragets effekter på låga inkomster. Jobbskatteavdraget innebär en skattesänkning med upp till 3 016 kronor i månaden. Det ökar för månadsinkomster upp till 35 350 kronor och minskar för månadsinkomster över 59 238 kronor. Se Ekonomifakta.

Från och med den 1 april 2023 gäller inte längre de lägre avgifter som tidigare funnits för personer födda 2000 – 2004. Se SKV.

Fördjupa dig i detta ämne på Skatteverkets hemsida.

Tips #10: Avdrag för pensionssparande i enskild firma

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.