Skatteplanering i enskild firma Tips #8 - uppdaterad för inkomstår 2023

Du får göra avdrag för avsättning till en ersättningsfond om du får ersättning för skada genom brand eller någon annan olyckshändelse på inventarier, byggnader, markanläggningar, mark och djurlager. Ersättningen är ofta försäkringsersättning, men kan också vara statsbidrag, intrångsersättning eller skadestånd. Avdrag för avsättning får också göras i vissa andra särskilda situationer.

Du får sätta av högst ett belopp som motsvarar den ersättning som du tar upp i deklarationens näringsbilaga.

Återföring av avdragen ersättningsfond

Vid avsättning till ersättningsfond är det viktigt att notera att fonden måste användas senast under det tredje året efter det år då avsättningen gjordes. Detta innebär att företagare måste planera för hur fonden ska användas inom denna tidsram. Om du på grund av sjukdom, lågkonjunktur eller något annat skäl har svårt att göra ersättningsinvesteringarna inom tre år, kan du ansöka om dispens hos Skatteverket. Du kan få dispens i ytterligare högst tre år.

Avdraget återförs i den deklaration som lämnas för det tredje taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget gjordes.

Skatt - Beskattningskonsekvenser

När ersättningsfond sedan används kommer det belopp som avsatts inte utgöra en skattepliktig intäkt. Om en ersättningsfond återförs, ska istället ett särskilt tillägg motsvarande 30 % av det återförda beloppet tas upp som en skattepliktig intäkt.

Läs mer om ersättningsfond på Skatteverkets hemsida här och här.

Tips #9: Inkomstuppdelning i familjen i enskild firma

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.