Jag har en problematisk situation i mitt företag. Vi är tre ägare som driver bolaget tillsammans där alla äger lika stor del. Nu vill en av ägarna dela upp företaget, en vill fortsätta som vanligt en vill fortsätta eller sälja. Har du några tips till hur går vi vidare? Tack på förhand!
- Jenny Andersson


Svar av Adam Wessblad, Specialist på hållbar tillväxt och ägarskiften.

Hej,

Det första som man bör tänka på är att bolaget mår bäst av att man löser eventuella ägarfrågor, som detta är, utan att verksamheten blir påverkad. Det gäller speciellt om man både är ägare och jobbar i bolaget. Du har inte nämnt storleken på bolaget, vilket har en viss betydelse så jag ger mina kommentarer utan att ta hänsyn till detta:

1. Det första är om det finns ett aktieägaravtal som reglerar eventuell försäljning av aktier i bolaget så följer man detta. Oftast finns det i vart fall en hembudsklausul som reglerar ev. aktieförsäljning, dvs den som vill sälja måste i första hand erbjuda de andra ägarna sina aktier. Reglerna för en värdering kan var gjord i ett aktieägaravtal annars kan man be en oberoende revisor/rådgivare att göra en sådan. Detta gäller om en part vill sälja och majoriteten vill behålla sina.

2. Om majoriteten vill sälja, dvs 2 av 3 så kanske det är bättre att sälja hela bolaget tillsammans till en tredje part som sen ev. kan erbjuda den som vill stanna kvar att återköpa sina aktier till samma pris och sen jobba vidare med den nye majoritetsägaren. Det gäller som sagt att komma överens och ibland kan det vara bra att ta hjälp av en oberoende rådgivare.

Lycka till!

/ Adam

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.