Jag fått Kallelse till extra bolagsstämma från min partner. Vi driver AB (han är VD med 50%, jag är suppleant med 50%) Han har valt en dag som inte passar mig. Han visste det. Jag fick kallelse 2013-11-24. Bolagsstämma planeras till 2013-11-29. Får han göra så? Behöver han inte informera mig om dagen först och sen skicka kallelse?
- Ekaterina Zickiene


Svar av Företagande Redaktionen, Expert inom företagande och entreprenörskap.

Äger man ett bolag tillsammans så är naturligtvis en kommunikation och avstämning med berörda innan kallelse skickas ut att föredra. I bolagsordningen framgår hur man kallar till bolagsstämma. Kan exempelvis vara via posten 14 dagar innan stämman hålls. Håller man sig till vad som sägs i bolagsordningen så har man agerat korrekt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.