Extra bolagsstämmaDokumentmallen kallelse till extra bolagsstämma används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor som inte kan vänta till den ordinarie bolagsstämman. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året om beslut behövs fattas i frågor som inte kan vänta till nästkommande årsstämma. Dokumentmallen innehåller förslag på mötespunkter som med fördel kompletteras med företagsspecifika punkter. Kallelse till extra bolagsstämma används med fördel tillsammans med dokumentmallarna dagordning för extra bolagsstämma och extra bolagsstämmoprotokoll.

Mallen för kallelse till extra bolagsstämma är helt gratis.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.