Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Compact mode helps you find stories faster

Man med slips och vit skjorta räknar och planerar ekonomin och avdrag i sitt företag.

14 tips för skatteplanering i enskild firma

Uppdaterad: Artikelserien avser skattereglerna för inkomståret 2023.Skatteplanering är en viktig del av att driva en enskild firma... Läs mer
Catrine Gugig | 4 minuter
Man med packad resväska på väg att ta företaget utomlands.

Enskild firma utomlands

Skatteplanering i enskild firma Tips #14 - uppdaterad för inkomstår 2023Näringsverksamhet i utlandet inom EU/EESEnskild firma som... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Egenföretagare med enskild näringsverksamhet är hemma barnet på grund av VAB.

Sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #13 - uppdaterad för inkomstår 2023Sjukpenning är en ersättning som betalas ut till anställda... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Egenavgifter och löneskatt i enskild firma

Egenavgifter och löneskatt i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #12 - uppdaterad för inkomstår 2023Som enskild näringsidkare betalar du själv socialavgifter... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Ackumulerad inkomst enskild firma

Ackumulerad inkomst enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #11 - uppdaterad för inkomstår 2023Ackumulerad inkomst är ett sätt att undvika... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Pensionssparavdrag enskild firma

Pensionssparavdrag enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #10 - uppdaterad för inkomstår 2023Som egen företagare är det viktigt att tänka på... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Inkomstuppdelning i familjen enskild firma

Inkomstuppdelning i familjen enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #9 - uppdaterad för inkomstår 2023I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Ersättningsfond enskild firma

Ersättningsfond enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #8 - uppdaterad för inkomstår 2023Du får göra avdrag för avsättning till en ersättningsfond... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Expansionsfond enskild firma

Expansionsfond enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #7 - uppdaterad för inkomstår 2023Genom metoden med expansionsfond kan du som näringsidkare... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Skatteplanering pågår med hjälp av avsättning till en periodiseringsfond.

Periodiseringsfond enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #6 - uppdaterad för inkomstår 2023Den som redovisar inkomst av näringsverksamhet får när den... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Egenföretagare sitter vid datorn och planerar skatten med hjälp av räntefördelning.

Räntefördelning enskild firma - nackdelar och fördelar

Skatteplanering i enskild firma Tips #5 - uppdaterad för inkomstår 2023Genom att göra räntefördelning kan enskilda näringsidkare... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Enskild näringsidkare räknar på jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdrag enskild firma - detta gäller

Skatteplanering i enskild firma Tips #4 - uppdaterad för inkomstår 2023Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som ges till personer... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Tärning i trä med procent upp och ner.

Kvittning av underskott i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #3 - uppdaterad för inkomstår 2023Underskott i en enskild näringsverksamhet kan hanteras på... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Egenföretagare är passiv och vilar en stund på sitt kontor.

Aktiv och passiv näringsverksamhet i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #2 - uppdaterad för inkomstår 2023En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels-... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Kvinnlig företagare sitter med miniräknare och beräknar skatt och avdrag i enskild firma.

Viktiga belopp, skatt, brytpunkter och procentsatser för enskild firma

Skatteplanering i enskild firma tips #1 - uppdaterad för inkomstår 2023Beskattningsbar inkomstFastställd förvärvsinkomst minus... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter