Funderar du på att starta eller driver du kanske redan en e-handel? Har du koll på vilka lagar som gäller för din verksamhet? Om inte, så är det hög tid att ta reda på det. Sommaren 2014 harmoniserades och stärktes konsumentskyddet i EU:s medlemsländer och nu när det gått en tid börjar myndigheterna även att skärpa sin tillsyn av att lagstiftningen följs.

Vilka är de viktigaste lagarna att känna till om du bedriver e-handel?

  • E-handelslagen
  • Distansavtalslagen
  • Personuppgiftslagen

Informationskraven

Som e-handlare har du en omfattande informationsskyldighet och enkelt uttryckt så kan du inte informera en kund för mycket. Till att börja med så ska webbplatsen innehålla utökad kontaktinformation med bland annat ditt organisationsnummer. Det är också viktigt att all information ges till konsumenten på webbplatsen innan avtal om köp ingås.

Exempel på information som måste framgå är:

  • Produktspecifikation
  • Pris
  • Vilka betalningssätt som godtas
  • Vilka länder ni levererar till
  • Leveranstid
  • Eventuella tillkommande kostnader

Om information inte lämnats om en tillkommande kostnad och kunden inte uttryckligen godkänt den så är kunden inte heller skyldig att betala kostnaden. Om leveranstiden inte tydligt framgår innan beställningen görs så är säljaren skyldig att leverera varan senast inom 30 dagar från beställning. Vidare krävs för att avtalet ska vara bindande att det tydligt framgår att/när beställningen medför skyldighet att betala.

Ångerrätt

Om du som säljare inte informerar om ångerrätten så gäller den per automatik under ett år från leverans. En ångerbankett för utövande av ångerrätten ska finnas tillgänglig på webbplatsen och kan med fördel även skickas tillsammans med leveransen.

En konsument har alltid rätt att återlämna en vara. Tidigare fanns ett krav på att varan skulle vara i väsentligt oförändrat skick för att ångerrätten skulle gälla men det kravet är nu borttaget. Istället gäller att säljaren har rätt till ersättning för den värdeminskning som uppkommit till följd av att konsumenten hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskap och funktion. Även här gäller dock att säljaren tydligt måste informera om detta innan köp.

Enligt huvudregeln så är det kunden som står för returfrakten. Detta förutsätter dock att kunden blivit informerad om detta. Har man som säljare missat att informera kunden så får man själv stå för returkostnaden. Återbetalning av returnerad vara ska göras utan dröjsmål och senast inom 14 dagar.

Hantering av personuppgifter

Den 25:e maj 2018 ersätts den nu gällande svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning. De nya reglerna höjer kraven väsentligt för alla företag som behandlar personuppgifter och inför dessutom hårda sanktioner för företag som bryter mot de nya reglerna. Det är därför hög tid att redan nu anpassa sin verksamhet efter de nya kraven. På min blogg finns ett inlägg med en utförlig beskrivning av vad de nya reglerna innebär, läs den här.

Sammanfattningsvis vill jag understryka vikten av att försäkra er om att webbplatsen innehåller all nödvändig information. Det är ni som säljare som får stå för alla eventuella kostnader som uppkommer till följd av att ni inte informerat era kunder på ett tillfredsställande sätt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.