Internet of things, IoT, är en teknologi som utvecklats och fortsätter utvecklas, och som alla framåtsträvande företag bör ta till sig! I framtiden kommer IoT vara större än någonsin och ett naturligt inslag i varje företagares vardag. Vad om är nytt idag kommer vara oumbärligt i morgon, och du kommer undra hur du tidigare klarade dig utan det. Här får du fem av de mest viktiga anledningarna till att just ditt företag ska anamma fenomenet redan idag.

1. Datadrift och Internet of Things

Olika typer av anslutna enheter tar sig från industrier och affärsrörelser och ut till den stora marknaden. Framtiden kommer ge oss mer och mer kompakta och anslutna apparater i den vardagliga hemelektroniken, hushållsapparaterna och bland stadens infrastruktur. Börjar du få slut på mjölk? I framtiden kan kylskåpet skicka dig en varning om detta medan du passerar butiken på vägen hem. Du behöver aldrig mer lyfta upp en nästan tom mjölkkartong för att upptäcka att du har fått slut på mjölk! Som trogen kund kommer du dessutom kunna handla mjölkpaketet utan att registrera det i kassan. Sensorer kommer att känna av vad du har plockat i butikshyllorna och automatiskt debitera dig för köpet. Redan idag finns det mängder av olika system som varje sekund skickar, bearbetar, analyseras och delar data mellan olika enheter och människor. Ändå är det bara början på något som kommer att växa explosionsartat! Hur du väljer att använda och hantera Internet of things beror på hur ditt företag ser ut och den bransch det tillhör.

2. Säkerställa anslutbarhet

Den dominerande trenden pekar mot att apparater och produkter fortsätter att hålla sig uppkopplade. En av de viktigaste uppgifterna inom strategin för Internet of Things är att samla in data från produkternas anslutna interaktioner. Man bör även tänka på att både jobba med ny produktdesign och använda de produkter som idag är i bruk. Det är inte alltid helt enkelt på grund av att äldre produkter innehöll tio inbyggda sensorer. Idag finns enheter som innehåller 100 sensorer vilka är utrustade med sina respektive mjukvarusignaturer och är relaterade till andra sensorer. Av den anledningen behöver utformningen av IoT-utrustningar ta hänsyn till en lång rad av de komplexa faktorerna för att kunna garantera bland annat säkerhet och bättre prestanda.

Man uppskattar att det kommer finnas ungefär 20,8 miljarder anslutna enheter i världen år 2020! Därför finns det ett stort behov av att planera för en bra IoT strategi.

3. Ta hänsyn till standarden inom teknikspecifik säkerhet

Ytterligare en viktig punkt relaterad till området och IoT-miljön är säkerhet. När vi kollar över säkerheten inom Internet of Things så skiljer det sig åt från kraven inom den traditionella IT-säkerheten. IoT har fysiska utmaningar som temperaturer och väderförhållanden, men det finns även krav på att kunna anpassa metoder för kommunikation med den nuvarande statusen. IoT-utrustningen skiljer sig mycket från de mobila enheter som vi annars är vana vid, dessa som inte behöver klara fysiska miljöer utan finns i våra datorer som appar och molntjänster. Somliga av IoT-utrustningarna har utformats för särskilt känsliga ändamål och kan vara designade för liv och säkerhet. Av den anledningen har säkerhetsstrategin en mycket stor betydelse!

4. Sätt molnet i arbete

Kommunikationstjänster växer allt mer och man har förutspått att mer än 90 procent av all Internet of Things kommer ligga hos olika tjänsteleverantörers plattformar, bland annat i molntjänster, inom de närmsta fem åren. Internet of Things och molntjänster växer och utvecklas i följd, relaterade till varandra. Alla företag som vill haka på Internet of Things måste ta till sig molnet, och ett företag kan införa internet of things från de bästa leverantörerna av kommunikationstjänster.

5. Ligg steget före dina konkurrenter

Tidsåldern Internet of Things är här! Man kan inte längre vänta med att ta det till sig och låta alla fördelar tala för sig själva i företaget. ToI är här för att stanna och öppnar upp för fantastiska möjligheter. Det är nu du ska anamma fenomenet, före dina konkurrenter. I varenda bransch, i vartenda land runt om i världen är företagen på gång. Det händer nu och det händer i varenda vardagsindustri som elektronik, försäkringar, sjukvård, hushållsapparater, flygtrafiken och så vidare. Internet of Things finns och blir allt större. Den goda nyheten är att det inte är särskilt svårt att haka på utvecklingen. Ett företag kan införa Internet of Things från de bästa leverantörerna av kommunikationstjänster och genom att ligga i framkant kommer man uppleva stora fördelar för sitt företag.

De fem ovan angivna anledningarna är alltså starka skäl till att anamma IoT redan idag. Antalet uppkopplade enheter kommer att fortsätta att växa och det innebär att det finns en enorm potentiell marknad att ansluta sig till. Därför är det viktigt att identifiera hur din marknad kommer att gynnas av IoT, samt se till att dina produkter är anslutningsbara och att säkerheten är hög. Det är inte svårt att haka på trenden, så se till att inte tappa mark gentemot dina konkurrenter – anamma IoT idag.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.