Nästan alla företag är enligt mervärdesskattelagen skattskyldiga för moms. Det innebär normalt att moms ska läggas till försäljningsbeloppet på alla fakturor och kassakvitton.

Mervärdesskatt och moms är samma sak. Även meromsättningsskatt och mervärdesomsättningsskatt kan användas men det är ovanligt att bruka dessa ord.

Moms är en statlig skatt som läggs på vid konsumtion, alltså vid inköp av något. De flesta länder lägger på moms på varor och tjänster med undantag för USA. Flera delstater har dock en omsättningsskatt som de kallar "sales tax". VAT (Value Added Tax) är benämningen på moms inom EU och en del andra engelskspråkiga länder.

1960 infördes som en tillfällig omsättningsskatt (OMS) i Sverige på 4,2 procent. Men den blev inte så tillfällig. (vilken överraskning...) Idag har vi 25% moms på det mesta och staten drar årligen in hundratals miljarder på denna skatt.

Registrera ditt företag hos Skatteverket

Om du driver en verksamhet som ger dig skyldighet att betala, eller rätt att få tillbaka moms, måste du först anmäla dig för att bli momsregistrerad. Då får du ett momsregistreringsnummer av Skatteverket som är ett unikt serienummer. Internationellt kallas det för VAT-nummer.

Ingående eller utgående moms

Ingående moms är den moms du betalar när du köper in något till företaget och är de pengar du ska få tillbaka från staten.

Utgående moms är den moms du lägger på när du säljer och fakturerar dina kunder, alltså den summa som läggs på försäljningspriset av varor och tjänster.

OBS! Momsbelopp som du får in när dina kunder betalar dig är alltså inte din intäkt, utan är pengar som du ska betala in till Skatteverket. Det kan vara smart att öronmärka dessa pengar, t ex genom att ha ett "momskonto", så du inte börjar spendera dem. Att handla upp momspengarna är ett vanligt misstag bland nyföretagare.

Huvudkontot för ingående moms är 2640 och huvudkonto för utgående moms är 2610.

I denna film förklarar SKV skillnaden ingående och utgående moms:


Momsredovisning

Saldot av utgående respektive ingående moms ska redovisas i en momsdeklaration som lämnas till Skatteverket månads-, kvartals- eller årsvis. Räknar du med att sälja för mindre än en miljon kr exklusive moms per år redovisar du momsen årsvis. Vid en beräknad försäljning över en miljon men under 40 miljoner kr redovisar du kvartalsvis. Du kan begära att få tillämpa en kortare redovisningsperiod, t ex kalendermånad istället för helt beskattningsår. Mer om momsdeklaration i enskild firma.

Se även: Så här bokför du momsen

Momsbeloppen ingår inte bland intäkter eller kostnader i resultaträkningen.

Film: Så här fungerar mervärdesskatt

Här är en något längre film om moms från Skatteverket, men den är bra för den som vill lära sig hur det fungerar. Den är 21 minuter lång.

25, 12 eller 6 procent moms?

Normalskattesatsen för moms är 25 procent. För vissa särskilt angivna varor och tjänster är skattesatsen 12 eller 6 procent. Vilken skattesats du ska använda beror på vilka varor eller tjänster du säljer. Det spelar alltså ingen roll vilken moms du själv betalat när du köpt en vara eller en tjänst. Det finns undantag, vissa varor och tjänster är helt momsfria.

Du beräknar momsen på beskattningsunderlaget. Vid försäljning är beskattningsunderlaget hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten, utan moms, med undantag för eventuell ränta.

Exempel på 12 procents mervärdesskatt

Livsmedel - Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

 • Restaurang- och cateringtjänster
 • Rumsuthyrning i hotellrörelse
 • Campingverksamhet
 • Försäljning av egna konstverk
 • Import av konstverk

Exempel på 6 procents mervärdesskatt

 • Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande
 • Persontransporter inom Sverige alltså tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.
 • Transport i skidliftar
 • Vissa entréavgifter såsom konserter, djurparker, idrottsevenemang, cirkus, biograf, teater, opera och musikalföreställningar samt vissa musikgalor.
 • Idrottsverksamhet
 • Museiverksamhet
 • Biblioteksverksamhet
 • Försäljning av vissa rättigheter

Det finns även här flera undantag. Läs mer här på Skatteverkets hemsida.

Exempel på momsfria varor och tjänster

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktig, men det finns vissa undantag. Om du säljer till exempel följande varor och tjänster ska du inte ta ut moms av köparen:

 • Sjukvård, tandvård och social omsorg.
 • Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet.
 • Bank- och finansieringstjänster.
 • Försäkringstjänster.
 • Artistarvoden.
 • Studieförbundens studiecirklar.
 • Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus.
 • Skepp för yrkesmässig sjöfart.
 • Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.
 • Lotteri, vadhållning och andra former av spel.
 • Köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad).
 • Konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

Regler för moms vid utlandshandel vid exempelvis import och export

(Informationen är hämtat från Skatteverkets hemsida samt BNF´s Att Föra Bok)

Har du en fråga om ämnet eller något annat om företagsekonomi, skatter och redovisning, ställ din fråga i forumet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.