Om du använder en företagsbil för privat bruk så uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Om drivmedlet till bilen betalas genom företagets pengar, blir drivmedlet likaledes en skatte- och avgiftspliktig förmån. Detta gäller oavsett typ av näringsverksamhet som du har bilen i.

Om bilen är en tillgång i näringsverksamheten får du göra avdrag för samtliga driftskostnader i näringsverksamheten och avdrag för inköpet får du göra genom s.k. värdeminskningsavdrag. Men om du använder bilen för privat körning så uppkommer däremot en s.k. bilförmån, vilket innebär att både bilen och drivmedlet blir skatte- och avgiftspliktiga enligt vissa schabloner.

Att räkna ut bilförmån kan vara rätt komplicerat. Det enklaste sättet att ha koll är att använda Skatteverkets e-tjänst ”Bilförmånsberäkning” Vill du ändå förstå huvudprinciperna i systemet kring bilförmån, kanske för att Du planerar att köpa en företagsbil och vill få en överblick över hur beräkningarna går till så att du kan köpa den typ av bil som är förmånligast i sammanhanget skall du läsa följande.

Missa inte: Allt om den nya reseersättningen 2023 på 25kr per mil

Ringa omfattning

Använder du en företagsbil för privat bruk i ringa omfattning så uppkommer ingen skatte- och avgiftspliktig förmån. Med ringa omfattning avses att bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För skattefrihet krävs att båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Läs mer här

Jourbilar

I samband med jourtjänstgöring kan en anställd ta hem arbetsgivarens bil till bostaden upp till fyra dagar per månad utan att det uppkommer en förmån.

Trängselskatt och infrastrukturavgift för broar

Om arbetsgivaren betalar trängselskatt för den anställdes resor mellan bostad och arbetsplats eller övriga privata resor med förmånsbilen, ska den anställde inte beskattas särskilt för det.

Bilförmån vid omfattande tjänstekörning

Om den anställde har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbil under ett kalenderår, ska förmånsvärdet sättas ned till 75 procent av fullt värde.

Bilförmån vid delad dispositionsrätt

Förmånsvärdet för bilförmån får justeras till 50 % om en anställd har delad dispositionsrätt till en förmånsbil så att han endast kan utnyttja bilen under halva tiden, t.ex. varannan dag eller vecka.

Drivmedel vid bilförmån

Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet. Om marknadsvärdet för en liter bensin är 14 kronor beskattas den anställde för ett förmånsvärde på (14 kronor x 1,2 =)16,80 kronor.

Obs! Om den anställde själv betalar drivmedlet gäller följande: En anställd som har bilförmån och enligt avtal själv betalar drivmedlet för sin privatkörning till ett utomstående företag får inte någon drivmedelsförmån.

Justering av bilförmånsvärde

Det finns möjlighet för att justera bilförmånsvärdet i vissa situationer. Justering kan bland annat ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan till exempel gälla lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar och taxibilar. Har du en sådan bil kan du läsa vidare här.

Körjournal

I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.

Se alltid till att ha körjournal på alla körningar när du använder en företagsbil privat! Det är superviktigt!! För att göra det enklare för dig kan du använda en s.k. elektronisk körjournal. En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. På marknaden finns det modeller som via knapptryckningar markerar om körningen är privat eller tjänstekörning. Det finns också modeller som ger information om den faktiska drivmedelsförbrukningen.

Miljöbilar

Observera! För så kallade miljöbilar finns regler om nedsättning av förmånsvärdet. Du får alltså betala mindre i bilförmån när du har en miljöbil. Hur mycket mindre kan du läsa om här. Vilka bilar som är miljöbilar och vilka bilar som är närmast jämförbara med miljöbilarna framgår av tabell i Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån. Du kan kontrollera om Din bil är en sådan miljöbil i skrivelser av Skatteverket på nämnda länk.

Parkering och garageplats

Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig förmån. Kontrollera om din parkeringsplats är en skattepliktig förmån genom att fördjupa dig något i ämnet här.

Vill du verkligen fördjupa dig i ämnet bilförmån, kan du läsa Skatteverkets skrivelse om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017. Här är Skatteverkets fördjupningstext i ämnet (Pdf).

Observera! Har du företagsbil måste du ha koll på reglerna om bilförmån. 1. För att du ska kunna göra rätt val av företagsbil, så du gynnar dig själv ekonomiskt. 2. För att inte få en chock av att du har missat något i beräkningen av bilförmån och sen inte kan betala den. 3. Lita inte på din redovisningskonsult, det är inte säkert att han/hon känner till eller informerar dig om alla fallgropar/möjligheter i detta ämne!

Tidigare har vi skrivit följande artiklar i detta ämne: Ange de två artiklarna

Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Dra av bilkostnader för tjänstebil och drivmedel

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.