Basbelopp utgår från inflationen och styr många beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

Prisbasbelopp för 2024 framräknade.

1. Prisbasbelopp (57 300 kr)

2. Förhöjt prisbasbelopp (58 500 kr)

Inkomstbasbeloppet för 2024 framräknat (artikel 26 oktober 2022)

3. Inkomstbasbelopp (76 200 kr) Uppdaterat 26 oktober 2023.

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet

2024: 13 700 kr (29 kr per dag)

2023: 12 600 kr (27 kr per dag)

 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet

2024: 429 700 kr

2023: 393 700 kr

 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet

2024: 573 000 kr (1 218 kr per dag)

2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet

2024: 24 238 kr

2023: 22 208 kr

 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbasbeloppet

2024: 614 900 kr Uppdaterat 26 oktober 2023

2023: 599 600 kr

 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen

Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)

2024: 571 500 kr Uppdaterat 26 oktober 2023

2023: 557 250 kr

Brytpunkt för statlig skatt

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

Uppdatering 5 september 2023: Sänkt och höjd skatt på arbete 2024.

 • 2024: (26 oktober 2023, enligt höstbudgeten för 2024: Ingen uppräkning 2024, men förstärkta grundavdrag)

615 300 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2024

707 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2024

2023:

613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023

683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2024: 28 650 kr
 • 2023: 26 250 kr

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp). Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70 %.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

Traktamente 2024

290 kr, hel dag (203 kr efter 3 månader)

145 kr, halv dag

145 kr, natt

Traktamente 2023

260 kr, hel dag (182 kr efter 3 månader)

130 kr, halv dag

130 kr, natt

Se även: Guide om utlandstraktamenten och belopp

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

Kostförmån 2024

300 kr per dag, frukost, lunch och middag

60 kr per dag, frukost

120 kr per dag, lunch eller middag

Kostförmån 2023

275 kr per dag, frukost, lunch och middag

55 kr per dag, frukost

110 kr per dag, lunch eller middag

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

Bilförmån 2024

16 617 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Bilförmån 2023

15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

2024: 229 200 kr

2023: 210 000 kr

Procentsatserna för ränterelaterade belopp 2023 och 2024 hittar du här:

Statslåneräntan 2023 och dina skatter (artikel 26 november 2022) Uppdateras i slutet av november 2023.

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2024: 24 238 kr
 • 2023: 22 208 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2024: 28 650 kr exkl moms, om momsen kan dras av

35 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av

32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

2024: 229 200 kr inkl moms

2023: 210 000 kr inkl moms

Först publicerad på redovisningshuset.se


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.