Detta nyckeltal är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Måttet beräknas genom att man relaterar det befintliga resultatet före räntebetalningar till just räntebetalningarna.

Formel för beräkning av räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad räknar du ut med formel på följande sätt:

Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter / Räntekostnader

Ett kvotvärde under 1,0 innebär att företaget redovisar en nettoförlust och måste leva på extraordinära intäkter eller upplösning av tidigare års obeskattade reserver för att skydda det egna kapitalet. En kvot under 1,0 är dessutom en allvarlig indikation på annalkande likviditetsproblem, eftersom företaget i detta läge löpande förbrukar mera likviditet än det förmår generera.

Räntetäckningsgraden kan beskrivas som en ”försäkringspremie” till de övriga soliditetstalen och blir därför ett nödvändigt stödmått till de övriga talen vid en total analys av företagets finansiella balans.

Avslutande kommentarer om räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad innebär kort helt enkelt - hur mycket medel har du från företagets resultat plus finansiella intäkter att täcka dina räntekostnader med? Om det går jämnt ut, dvs. ditt resultat är lika med dina räntekostnader, då får du givetvis 1,0 i beräkningen. Det innebär att hela ditt resultat går åt till att betala dina räntekostnader. Är det särskilt bra? Givetvis inte. Du har ju ingenting till dig själv och inget att satsa vidare i företaget från årets vinst. En bra räntetäckningsgrad bör därför vara att du åtminstone har flera gånger högre resultat än dina räntekostnader.

En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara. Du måste förbättra företagets resultat.

Lär dig fler nyckeltal här

14 vanliga nyckeltal


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.