Bland kända, okända och ökända lagar - Coases teorem1991 fick den amerikanske ekonomen Ronald Coase priset i ekonomi till Nobels minne för en "lag" han utarbetat redan på 30-talet. Teoremet utsäger att om transaktionskostnader saknas så spelar vem som har äganderätten till en knapp nyttighet ingen roll: de som behöver nyttigheten kommer att (för-)handla fram en för alla parter förmånlig överenskommelse.

"Om transaktionskostnader saknas" är dock ett viktigt förbehåll. Gäller inte detta så ändras ekvationen.

För ett par år sedan kom en underbar bok med originella betraktelser över dolda ekonomiska (och sociala) samband, "Freakonomics". Författarna, en ekonom och en journalist, har en blogg där de efterlyst brott mot Coases teorem, på Internet. Webben kan ju ses som i stort sett utan transaktionskostnader. De fick ett antal kul avvikelser från teoremet, som att whitehouse.org går till en sajt där man gör sig lustig över president Bush eller ForeignAffairs.com som alls inte går till tidskriften med detta namn utan till en sajt för träff med ryska kvinnor, sexleksaker m.m. Förstapriset går dock till Nissan.com som intet har att göra med bilen utan en israel som heter Nissan!

Bästa hälsningar Bengt-Arne

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.