Sedan Schrems II domen fastställdes så har många företag som skickar ut sin digitala kommunikation via amerikanska leverantörer stått inför ett tufft dilemma.  I GDPR står det att överföringar av personuppgifter till ett land utanför EU, bara får ske om det mottagande landet kan garantera en hög skyddsnivå för uppgifterna. Vad som fortsätter att uppdagas är faktumet att alla amerikanska leverantörer bedöms att inte kunna följa GDPR till 100% och kan därmed inte hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Det innebär att företag som skickar nyhetsbrev via amerikanska leverantörer riskerar att bryta mot personuppgiftsförordningen GDPR.

Bryter du (o)medvetet mot GDPR?

Det problematiska med amerikanska företag är att de i första hand lyder under amerikansk lagstiftning. Även EU-baserade företag som använder dataservrar i USA berörs av lagar om nationell säkerhet i USA. Använder du dig av en amerikansk nyhetsbrevstjänst för att kommunicera med dina kunder, har du förmodligen importerat in kontaktlistor med personuppgifter på dem, in till systemet. I samband med att du gjort det, har du inte bara riskerat kundernas integritet och personuppgifters säkerhet. Det innebär också att du har brutit mot GDPR.

Rule erbjuder extern rådgivning inom GDPR och utökad säkerhet av datalagring

Säkerhet kring persondata är en väldigt viktig fråga för oss. Utifrån den ståndpunkten har vi inlett flera partnerskap med experter inom GDPR för att hjälpa våra kunder att hantera sin kunddata korrekt.  För dig med en stor kundbas erbjuder vi även möjligheten till utökad säkerhet med Azure Active Directory (Azure AD) som är en molnbaserad identitetstjänst i Microsoft Azure. Tjänsten erbjuder smidig inloggning och multifaktorautentisering som hjälper dig att skydda dina användare från 99,9 procent av cybersäkerhetsattackerna. Kontakta oss för att veta mer om Azure AD.

Allt fler bolag byter till Rule för säkrare hantering av persondata

Vi har nu kunnat se en ny våg där allt fler företag byter från amerikanska leverantörer till europeiska för att de vill garantera en säker hantering av sin kunddata. Med Rules kommunikationsplattform för e-postmarknadsföring, avancerad Marketing Automation och personaliserade sms-utskick behöver du inte lägga tid och resurser för att säkerställa godkänd datalagring. Vår plattform används av en global kundbas med företag av olika storlekar, verksamma inom olika branscher. Det innebär att vi besitter stor kunskap och erfarenhet inom ämnet och du kan därför känna dig helt trygg i att det sköts enligt regelverket, via Rule.

Vill du byta till Rule eller har du några frågor relaterade till GDPR, Schrems II eller Rules datahantering? Kontakta oss!


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.