Arbetsmiljön vi befinner oss i dagligen är en del av vår hälsa. Vi kan ha en bra eller mindre bra arbetsmiljö ur ett fysiskt perspektiv. Är skrivbordet höj- och sänkbart? Sitter du ergonomiskt på din stol? Är bokhyllor med pärmar anpassade? Finns de hjälpmedel du behöver för att kunna göra t.ex. tynga lyft? Är dataskärmen anpassad efter ditt behov? Ja, det finns en mängd olika faktorer som ska klaffa för att du ska ha en bra fysisk arbetsmiljö.

Arbetsmiljön innefattar även hur du har det på arbetet ur ett psykosocialt perspektiv.

I mitt arbete ingår under perioder att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Man gör en så kallad Arbetsplatsprofil. Den kartlägger hur arbetsplatsen mår rent psykosocialt. Det finns många varianter av en sådan kartläggning. Dels kan det ske mellan chef och arbetstagare under att medarbetarsamtal, det kan genomföras av fackombudsman men det kan även genomföras av en extern konsult som arbetar med dessa frågor. I mitt fall är det jag som är konsulten.

Jag använder mig alltid utav en väl beprövad metod som kommer ifrån Hpi Nordic och kallas just Arbetsplatsprofil. Den grundar sig på en enkät som medarbetaren får fylla i några dagar innan vårt möte. När vi sedan ses på arbetsplatsen går vi igenom enkäten enskilt med varje individ och har ett samtal kring dessa viktiga frågor. Personen i fråga har då chansen att få diskutera sina upplevelser gällande arbetsmiljön samt hur hon eller han har möjlighet att påverka den. Alla medarbetares svar sammanställs till en rapport som talar om vilka områden som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra. Eventuella åtgärder vidtas efter sammanställningen. Lika viktigt är det så klart att fortsätta stärka och behålla de saker som redan fungerar bra på arbetsplatsen.

De områden som behandlas under samtalet är:

  • Min arbetssituation (påverkan, intressanta arbetsuppgifter, stress, trivsel och kontakt med närmaste chef)
  • Min arbetsgrupp (trivsel, engagemang, samarbete, kommunikation och effektivitet)
  • Min närmaste chef (delaktighet, medansvar, förmåga att motivera, lyhördhet och återkoppling samt förmåga att leda)
  • Min fysiska arbetsmiljö (buller, ljus, ventilation och belastning)

Denna typ av diskussion skapar medvetenhet och insikt om att alla har ett eget ansvar när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Alla personer på arbetsplatsen bidrar till nivån av trivsel och det är viktigt att förstå sin egen roll i påverkandet.

För någon är gemenskap när man har trevligt på fikarasten, får prata sport, kläder eller vad som hände under helgen. För en annan person kan gemenskap innebära att man är överens vad gäller arbetsuppgifter, alltid tycker lika om leverantören eller att avdelningsmöten är givande och innehållsrika. För en tredje person spelar det ingen roll vad som händer på jobbet, bara man har trevliga personalfester.

Missa inte: Detta säger forskarna om att motivera människor

Den största faktorn (enligt mina erfarenheter) som kan bidra till att trivseln är låg på en arbetsplats är missförstånd/egna tolkningar i kommunikationen, otydliga arbetsuppgifter och otydligt ledarskap.

Här kommer 8 tips för att skapa en hälsosam psykosocial arbetsmiljö:

1. Ta alltid eget ansvar för att vara en god arbetskamrat och medarbetare. Du kan påverka din egen situation mycket genom att se på dig själv och ditt beteende.
2. Ställ frågor om du upplever otydlighet. Inget kan vara så energikrävande som att inte veta exakt vad som förväntas av dig.
3. Måna om dina arbetskamrater. Är det någon som aldrig sitter med på fikat? Fundera på vad det beror på och bjud in personen i fråga.
4. Har du arbetsuppgifter som inte är intressanta för dig? Då har du ett eget ansvar att signalera detta, det finns förmodligen inga tankeläsare på din arbetsplats!
5. Är ni många som upplever stress på din arbetsplats? Prata med varandra och se om arbetsuppgifter kan omfördelas. Vad är det som stressar er? Det är inte alls säkert att det är samma saker.
6. Ha diskussioner kring psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsmöten. Vad innebär samarbete, engagemang och kommunikation för var och en? Man kan bli väldigt förvånad över de olika värderingar och innebörder vi lägger i dessa ord.
7. Låt alla känna delaktighet. Delaktighet på arbetsplatsen är en stor och viktig faktor till trivsel. Fundera tillsammans med chef och arbetskamrater hur ni kan förbättra denna punkt.
8. Se till att ge och få feedback. Det är väldigt lätt att ta och tas för givet. Den positiva feedbacken är mycket viktigare än den negativa.  På det viset skapar ni ett härligt arbetsklimat med nöjda medarbetare som trivs på jobbet!

Lycka till!

Se även: 15 goda expertråd som motiverar dina anställda

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.