Benchmarking är ett begrepp för att använda de kunskaper som finns om produkter och tjänster. Det innebär att man är ödmjuk och inser att det alltid finns andra som kan göra saker bättre. Benchmarking är en metodik att använda de goda förebilderna. Andras lösningar kan även sporra till att själv bli bättre.

För att systematisera benchmarking kan man göra en modell för gången i hanterandet.

1. Organisera och planera. Att bilda team och beskriva syfte och mål.

2. Samla in data

3. Analyser data

4. Agera utifrån målen och genomföra aktiviteter

Läs även: Benchmarking kan hjälpa dig att hitta din affärsidé

Benchmarking är helt enkel ”att inte uppfinna hjulet varje gång man ska göra något” utan samarbeta och lära av vad som redan är gjort. Att jobba strukturerat med benchmarking kan vara ytterst lönsamt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.