När jag var ung så spelade jag trombon i olika band. Det blev allt från klassisk musik till jazz och rock. En förebild som jag hade var Miles Davis, som jag fick se på en oförglömlig spelning i konserthuset i Stockholm 1982. En föregångare till Miles var Charlie Parker som introducerade den ”fria spelstilen” som sedan John Coltrane och Miles Davis vidareutvecklade. Charlie Parker hade jag med mig från mitt hem eftersom min mor gillade honom men det var först en bit in i tonåren som jag fastnade för honom. Det svåra var att hans improvisationer lät som toner som inte hängde ihop. Jag minns att jag nämnde detta för min lärare i engelska, när jag gick på gymnasiet, och han svarade ”för att du ska kunna improvisera så fritt som ”the bird” gör så måste du ägna många års av träning i dina musikaliska grundstrukturer”.

Jag har ofta de orden med mig när det gäller att skapa en organisation som ska kunna vara följsam och flexibel. När jag möter mindre företag så har man byggt det efter principen att ”ingen anställd får vara en kostnad”, med andra ord måste alla anställda dra in sin lön och lite till. Den enda personen som det inte är så med är den som sköter bokföringen. Jag tycker det är helt rätt när man är i ett initialt uppbyggande av sitt företag, men fortsätter man att driva bolaget utifrån samma tänk är det svårt att få till ”hävstångseffekter” som gör att bolaget lyfter sig till en ny omsättningsnivå.

Se även: Spelar styrelsens könsfördelning roll för en organisations prestation?

För att skapa en ”hävstång” i sitt bolag behöver man ta in extern hjälp som framförallt sätter sig i styrelserummet. Det kan handla om att utveckla försäljningsområdet, som initialt brukar vara stort behov av, marknadssidan, internstrukturen eller i större bolag HR sidan. I styrelserummet är där som det strategiska arbetet sker och som lägger grunden till att utveckla bolaget vidare. Styrelsearbete i sig är också strukturskapande som påverkar bolagets egna strukturer.

Förutom ökade kostnader i form av anställda ”som inte går att räkna hem”, så är man rädd för att strukturer ska döda kreativiteten. Den förstnämnda delen bygger på den första algebran som vi lär oss 1+1=2, men som alla vet så lär vi oss betydligt mer inom matematiken under de år vi går i skolan. Den andra delen bygger mer på det sättet som jag resonerade på när jag närmade mig Charlie Parker. ”Det är ju bara en massa toner som inte hänger ihop – och-det-kan-väl-vem-som-helst-göra”. Men som sagt ska du kunna vara så kreativ och innovativ som Charlie Parker eller Miles Davis var, krävs det en oerhörd bra struktur att stå på. Med andra ord kommer ditt företag inte kunna utvecklas om det inte skapas strukturer att bygga det på.

Nu finns det framgångsrika bolag som inte har något styrelsearbete, men då är det istället en nyckelperson som bolaget byggts omkring. Det innebär att försvinner denna så faller hela bolaget ihop som ett korthus. En styrelse bygger strukturer och avlastar därmed ”unika personer” inom ett bolag vilket är betydligt säkrare för alla.

Ska du få en hävstångseffekt behöver du utveckla styrelseområdet inom bolaget. Är det ett mindre bolag ta hjälp av en senior advisor som kan påbörja byggandet av denna del. Sedan i takt med att bolaget växer så kan man utöka medlemmarna där.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.