När ett företag går bra känner man sig som företagare stark och man glömmer ofta bort att planera för plötsliga händelser. Fundera på;

 • Din största kund plötsligt slutar att köpa av ditt företag?
 • Gatan grävs upp utanför din butik?
 • Konkurrens från e-handeln minskar kraftigt din försäljning? 
 • Bostadsbubblan i Sverige spricker?
 • Byggnadsställningar står runt huset en längre tid och kunderna har svårt att komma in i din butik?
 • En konkurrent gör att ditt industriföretag plötsligt inte har rätt produkt?
 • En kris i landets ekonomi och de flesta kunder håller inne med sina order? (tänk finanskrisen)
 • Dina största kunder börjar dra på betalningarna?
 • Din butik (industri, kontor) börjar sälja dåligt, förlorar pengar och du har 2½ år kvar på ditt hyreskontrakt?
 • Du blir sjuk? 
 • Något annat plötsligt händer?

Det är nästan aldrig för sent att lägga upp, organisera om sin verksamhet. Mitt förslag är att du ska gå igenom ditt företag idag.

1. Grunden för allt är en ordentligt skött bokföring, så du vet din ekonomiska ställning och inte bara hur din likviditet ser ut.

Har du förbrukat ditt aktiekapital, då är du privat skyldig för alla företagets skulder. Det finns sätt att skydda sig (se kommande artikel).

Du kan fortfarande ha rätt gott om kontanter t.ex. om du minskar lagret, bokföringen visar klart hur det ser ut ekonomiskt.

2. Man kan bilda Moderbolag och Dotterbolag och låta all verksamhet ske i Dotterbolaget.

I Moderbolaget skyddar du dina pengar genom att vid bokslutet föra upp din vinst från Dotterbolaget till Moderbolaget.

3. Alla bolag är olika. Innan du gör något, behöver du gå igenom ditt företag.

Exempel

Tänk att du har 3 butiker. En av dessa går med förlust. Du försöker allt men du fortsätter att förlora pengar. Du måste göra något! (Principen är samma om du bara har en butik, industri, kontor etc.)

Alt. 1

Du har ett Aktiebolag ABC med butiker på 3 adresser. I den butik som förlorar pengar har du;

- 2 anställda med ½ års uppsägningstid
- 2 ½ år kvar på hyreskontraktet
- El, telefon, ev. reklamkostnad etc. etc.

Kostnad om du lägger ned butiken:

 • anställda ½ års lön = ca 300 000 kr
 • hyreskontraktet 2½ år x 15 000 kr/månad = 450 000 kr
 • övriga kostnader: säg 100 000 kr

Total kostnad: 850 000 kr

Alt. 2

Du har ett Moderbolag med 3 dotterbolag: AB 1, AB 2 och AB 3. Dotterbolaget 3 är den butik som du förlorar pengar i. Du väljer att sätta butik 3, dvs. AB 3, i konkurs.

Kostnad om du väljer att sätt AB 3 i konkurs:

 • aktiekapitalet 50 000 kr förloras
 • anställda 0 kr (de anställda är skyddade genom den statliga lönegarantin)
 • hyreskontraktet, som finns i dotterbolaget, upphör direkt. kostnad 0 kr.

Total kostnad: 50 000 kr

I Alt. 1 så rinner pengarna ur ditt Aktiebolag ABC och du får mindre kraft på att kunna öppna en ny butik i ett nytt affärsläge och anställa personal. Det kan t.o.m. vara så att du riskerar att hela AB ABC går i konkurs för att det kostar för mycket att lägga ned butik AB 3.

Missa inte: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem

I Alt. 2 så har du i stort pengarna kvar, vilket ger trygghet för din kvarvarande personal och du kan öppna en ny butik i ett nytt affärsläge och anställa personal. Ditt Moderbolag har ekonomisk kraft kvar och töms inte på pengar under en lång nedläggning som i Alt. 1.

I denna artikel har jag bara givit förslag.

Se även: Sälja fakturor är en farlig väg som kan leda till privata skulder livet ut

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.