Spara tusenlappar! Det är numera onödigt att starta ett aktiebolag genom att köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildats enbart i syfte att säljas vidare och för det tar säljaren ut en extra avgift.

För det första är handläggningstiden hos Bolagsverket mycket kort - de registrerar oftast ett aktiebolag på 2-4 arbetsdagar. Ibland är de så snabba att det tar enbart 1 arbetsdag. Enligt regeringsbeslut är deras maxgräns 5 arbetsdagar.

För det andra finns det numera enkla instruktioner för ifyllnad av de dokument du behöver. Ambitionen är att vår guide är fullständig, i enkelhet och tydlighet, så du inte missar något. Skulle du ändå missa något får du ett kompletteringsföreläggande av Bolagsverket inom ett par dagar efter att du lämnat in din ansökan.

Vår mall för bolagsordning är komplett och väldigt enkel, med instruktioner för hur den ska fyllas i. Den rekommenderas därför. Även mallar för stiftelseurkund (kontantbildning & apportegendom) och aktieägaravtal har utvecklats av oss själva eftersom det funnits flera anledningar till förändringar av de mallar och avtal som finns tillgängliga.

Om det känns rörigt med de olika mallarna, lugn. Vi löser det på vägen, längre ner på sidan.

Att fylla i de dokument som anges nedan tar bara en liten stund. Det är mycket enkelt! Ordna därefter ett bankintyg från banken som visar att ni har betalat ert aktiekapital på 50 000kr samt betala 2200 kr till Bolagsverket, invänta 4 dagars handläggningstid, därefter är aktiebolaget bildat! Samtidigt som ni skickar in ansökan till Bolagsverket kan ni även ansöka om godkännande av F-skatt.

Obs! Handläggningstiden för F-skatt är 2-4 veckor, men kan ta enbart 1 vecka förutsatt att du inte får förelägganden om kompletteringar. Bolag som säljer lagerbolag måste söka F-skatt för er verksamhet på samma vis i samband med att ni köper lagerbolaget. De får således invänta samma handläggningstider hos Skatteverket. Skatteverkets blankett för F-skatt bifogas nedan!

Ni kan även starta ert aktiebolag via Verksamt.se. Start av ett aktiebolag genom e-tjänsten kostar 1900 kr. Men du måste ha e-legitimation. Läs mer här om hur du startar Aktiebolag via Verksamt.se

Kortfattat, för att starta ett aktiebolag skall följande göras i den ordning som här anges:

Steg 1. Upprätta:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal (valfritt!)

Steg 2. Sätt in aktiekapitalet på ett bankkonto

Steg 3. Underteckna stiftelseurkunden

Steg 4. Upprätta aktiebok

Steg 5. Fyll i och underteckna Bolagsverkets blankett för nyregistrering av aktiebolag

Steg 6. Skicka in till Bolagsverket: 1. Undertecknad stiftelseurkund, 2. Bolagsordning, 3. Bankintyg som utvisar att aktiekapitalet är insatt/revisorsintyg för apportegendom, 4. Bolagsverkets blankett för nyregistrering av aktiebolag

Steg 7. Skicka in skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket

Obs! Ni behöver inte skicka in följande:

- Aktieägaravtal. Det är ett civilrättsligt bindande avtal ni har privat.
- Aktiebok. Denna handling ska förvaras hos bolaget.

Steg 1. Stiftelseurkund, bolagsordning och aktieägaravtal

Första steget vid aktiebolagsbildning är att en eller flera personer, stiftarna, upprättar en stiftelseurkund och en bolagsordning. Stiftelseurkunden är det grundläggande dokumentet beträffande själva bolagsbildningen, medan bolagsordningen blir det grundläggande dokumentet beträffande bolagets framtida verksamhet.

Obs! Ett aktiebolag behöver inte ha ett aktieägaravtal. Bolagsordningen är dock offentlig. Vill man ha bestämmelser mellan aktieägarna som inte ska vara offentliga får man ta in detta i ett aktieägaravtal!

Vidare kan reglerna i aktiebolagslagen ibland kännas som en tvångströja för effektivt företagande. Ägarna tillåts endast i begränsad utsträckning disponera över aktiebolagslagens regler genom bolagsordningen. Företagande.se har ett aktieägaravtal, som vi rekommenderar! Se bifogad länk nedan.

Obs! Ska ni använda både kontant betalning och apportegendom, sänd en kommentar, så besvarar vi frågan.

Obs! Bolag med eller utan revisor? Läs kommentar i steg-för-steg guiden i stiftelseurkunden/bolagsordningen.

Klicka här för stiftelseurkund vid kontantbildning

Klicka här för stiftelseurkund vid apportbildning

Klicka här för bolagsordning

Klicka här för aktieägaravtal

Steg 2. Sätt in aktiekapitalet på ett bankkonto

- Det som har angetts som bolagets aktiekapital i stiftelseurkunden måste betalas in till en bank eller andra i lagen angivna institutioner, mot utfående av ett s.k. bankintyg som skall bifogas ansökan till Bolagsverket.
- Obs! Tillskottskapitalet behöver inte betalas i form av kontanter utan möjlighet finns att betala aktierna genom att tillskjuta annan egendom än pengar, s.k. apportegendom.

Bankintygets innehåll
Vid inbetalning mottas ett s.k. bankintyg som sedan bifogas ansökan till Bolagsverket tillsammans med övriga handlingar. Ett bankintyg ska vara i original med bankens namn och telefonnummer. Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två banktjänstemän samt innehålla namnförtydligande för dessa. Intyget bör även innehålla bankens stämpel och organisationsnummer. Det ska alltid vara på svenska.

Bankintyget ska innehålla: 1. Insatt belopp, 2. Det förslag till företagsnamn som du lämnat i anmälan om nyregistrering, 3. Vilket datum beloppet betalades, 4. Kontonummer för det konto där betalningen för aktierna sattes in.

Bankintyget ska också visa att beloppet är betalning för aktier i ett aktiebolag som är bildat eller ska bildas. Om det är bestämt i stiftelseurkunden att ett högre belopp ska betalas än aktiekapitalet, kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen.

Särskilda bestämmelser för apportegendom
- All egendom som är till nytta för bolaget och kan redovisas som en tillgång i bolaget kan godkännas som apportegendom. Exempel på sådant som kan tillskjutas som apport är bilar, varulager, maskiner och inventarier, fastigheter och fordringar. Ett aktiebolags tillgångar kan även utgöras av andelar i ett annat bolag, såsom aktier i ett annat bolag eller en andel i ett handelsbolag med tillgångar och skulder. Även immateriella tillgångar kan användas som apportegendom, exempelvis patent- och varumärkesrättigheter. Däremot kan en tjänst, som att utföra ett arbete, inte utgöra apportegendom.

- Apportegendomen ska värderas av en auktoriserad eller godkänd revisor. I yttrandet ska revisorn beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har använts vid värderingen.

- Observera att apportegendom skall avskiljas för att den ska anses som apportegendom i aktiebolagsrättslig bemärkelse. Vad som skall anses som ett avskiljande bedöms enligt en juridisk disciplin som kallas sakrätt och bedöms i förhållande till typen av egendom och de särskilda regler som här finns för avskiljande. Ska ni således ha apportegendom som aktiekapital och är osäkra om ni har gjort ett korrekt avskiljande - kontakta revisor/jurist.

- Obs! En revisor ska upprätta ett s.k. revisorsintyg på apportegendomen, som ska bifogas ansökan om nybildning av aktiebolaget.

Steg 3. Underteckna stiftelseurkunden

Först när aktierna har betalats ska stiftelseurkunden färdigställas. Med färdigställande menas att stiftarna skriver under stiftelseurkunden och anger dagens datum. Då blir de stiftare som tecknat aktier bundna av sina aktieteckningar och då anses bolaget bildat.

Steg 4. Upprätta aktiebok

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden.

Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Vi har en mall som ni kan använda för att upprätta och uppdatera er aktiebok.

Steg 5. Fyll i Bolagsverkets blankett för nyregistrering av aktiebolag

Använd Bolagsverkets egen mall för nyregistrering av aktiebolag och följ noggrant de instruktioner som anges till varje punkt.

Här är den: Bolagsverkets mall och steg-för-steg instruktioner för ifyllnad av formuläret för nybildning av aktiebolag. (Pdf)

Steg 6. Skicka till Bolagsverket!

Nu har ni ert aktiebolag färdigt. Så enkelt var det. Det enda ni behövde göra var att fylla i dessa enkla formulär i den ordning som angavs och betala in aktiekapitalet till en bank.

Följande ska således in till Bolagsverket för att registreringen av aktiebolaget ska komma till stånd:

1. Undertecknad stiftelseurkund
2. Bolagsordning
3. Bankintyg/alternativt revisorsintyg för apportegendom
4. Ifylld blankett för nyregistrering av aktiebolag

Om dessa formulär är ifyllda korrekt samt aktiekapitalet är inbetalt och ert företagsnamn godkänns, då har ni ETT AKTIEBOLAG. Skulle ni ha missat något... Oroa er inte. Bolagsverket skickar bara en förfrågan till Er om exakt vilka ämnen ni ska lägga till eller besvara annorlunda.

Steg 7. Skicka in skatte- och avgiftsanmälan

Så fort du har fått ansökan registrerad och godkänd hos Bolagsverket får du ditt organisationsnummer. Innehav av ett organisationsnummer är en förutsättning för att kunna göra en skatte- och avgiftsanmälan hos Skatteverket. Denna blankett ska skickas till Skatteverkets inläsningscentral. Klicka här för denna blankett.

Gillade du guiden? Dela och sprid den så fler slipper extra kostnader i uppstarten.

Har du en fråga? Ställ den i forumet eller logga in och ställ den i kommentarsfältet nedan.

2 kommentarer
2015-09-11 12:25
Du har rätt Ingvar. Tack för din synpunkt. Vi ändrade under punkt sju för att förtydliga. Angående banken kan det variera beroende på bankkontakt och hur man betalar, men det är svårt att ta upp i artikeln.
0
2015-09-08 12:24
Ser helt okej ut, det enda jag funderar över är hur man ska kunna skicka in en avgiftsanmälan till skatteverket innan man har organisationsnumret?

För som det är nu så är det skatteverket som är flaskhalsen med ibland upp till 14 dagars handläggning av ärendena.

Man får även vara beredd på frågor från banken när man kommer med aktiekapitalet. I synnerhet om man skulle komma med en bunt kontanter..
Bankerna har fått för sig att det är vanligt att terrorister och narkotikahandlare startar AB i Sverige, så dom kan komma att hålla veritabla förhör om var du har fått pengarna ifrån.
Allt enligt den nya penningtvättlagen.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.