Hitta rätt partner

I företagsstarten är er största tillgång ert humankapital. Det vill säga er tid, kompetens och energi. Därför är valet av partner grundläggande för att ni ska lyckas.

Så vem är det du ska starta med och varför? En vän, kollega, sambo? Varför vill just ni starta tillsammans? Är det för att ni trivs med att arbeta tillsammans, att ni har kompletterande kompetenser eller för att öka er gemensamma lönsamhet?

Att hitta motiven bakom er samverkan är essentiellt för en långsiktig hållbarhet. En effektiv samverkan infinner sig när er nytta är större än er insats.

Identifiera därför vad ni vinner på att samverka, vad kan de olika parterna bidra med och vilken kompetens behöver ni för att lyckas?

Bästa sättet för att se du har hittat rätt partner är att träffas, känna av varandra och börja samarbeta i mindre projekt. Desto fler utmaningar ni ställs inför desto tryggare kommer ni att bli med varandra.

Aktivitet för att hitta rätt partner

Letar du efter en företagspartner? På www.kompanjoner.se kan du läsa andras annonser och lägga upp en egen.

Kommunikation

Kommer ni överens om vad och hur ska ni göra för att lyckas?

Att driva företag tillsammans skiljer sig från andra relationer då ni blir varandras chefer. Ni ska alltså bestämma - tillsammans. Den största risken i att bestämma tillsammans är att ni inte kan komma överens. Detta kan resultera i långa möten för att nå samförstånd eller att ni helt enkelt inte beslutar något alls.

I samarbetet är ni beroende av varandra men kommer inte kunna kontrollera varandra. Ni kommer inte alltid att vara nöjda med er själva eller de andras prestation. Därför behöver ni öva på kontaktskapande kommunikation där ni kan förstå varandra.

De grundläggande behoven för att kommunicera och samarbeta är tillit, trygghet och empati.

Tillit till er kompetens och tillit till att ni arbetar för att bidra till det gemensamma bästa. Trygghet i att du kan vara dig själv fullt ut. Har du en dålig dag, problem i relationen hemma eller något annat du behöver uttrycka för att känna dig trygg behöver det finnas plats för det i ert partnerskap. Empati för att höra och förstå de andra. Det kan vara i form av feedback på ett projekt eller bara att bli hörd den där kunden som skrek i telefonen. Utan tillit, trygghet och empati finns stora risker att er kommunikation fallerar.

Aktivitet för att testa och förbättra er kommunikation

Ni kan öva på att samarbeta och kommunicera med övningar.

Andra sätt att testa er förmåga att samarbeta kan vara att göra upplevelsebaserade pusselaktiviteter såsom “escape-/quest rooms” där ni tillsammans ska lösa pussel-problem inom en begränsad tid.

Skapa en handlingsplan med SMARTa mål

Vad kan ni förvänta er av varandra? Vem gör vad när? Genom att skapa en handlingsplan med SMARTa mål kan ni få förutsägbarhet i era roller, uppgifter och mål.

En vanlig problematik i starten är att dina kompanjoner har uppfattat att det finns andra prioriteringsområden än de du uppfattat. Genom att skapa en plan blir det tydligt för alla vad som förväntas av respektive person. Skapar ni också planen utifrån en struktur såsom SMARTa mål blir det ännu lättare att följa upp.

SMART står för

Specifikt - Hur kan ni vara så specifika som möjligt? Avgränsa målet tydligt.
Mätbart - Vilket ett kvantitativt mått använder ni för att veta när ni uppnår målet?
Accepterat - Är målet accepterat av de som skall genomföra det?
Realistiskt - Anser de som arbetar med målet att det är realistiskt?
Tidsatt - När ska målet vara uppfyllt?

Exempel:
”Produktionskostnaden för produkt Y ska minska med 10 procent jämfört med 1 april i år. Målet ska vara uppfyllt 1 september nästa år.”

När ni väl satt era mål är det dags att skapa en handlingsplan med aktiviteter för att uppnå målen. Besluta om vem som ansvarar för målet, hjälps åt med att ta fram tidsatta aktiviteter eller överlåt ansvaret till personen i fråga och besluta slutligen om när detta skall vara genomfört. Är det ett långsiktigt arbete är det bra att besluta om avstämningar till exempel en gång i kvartalet.

Kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal också kallat aktieägaravtal (i aktiebolag) är den juridiska grunden för ert samarbete. Här kan ni besluta om tillvägagångssätt att lös tvister redan innan de uppstår. Kanske tänker den ena parten att det kommer att delas ut vinst till delägaren redan första året och är redo att beställa en resa till Mallorca. Samtidigt tänker de andra delägarna att vinsterna återinvesteras tills dess att företaget uppnått en viss grad av eget kapital. Genom att besluta om till exempel grunder för vinstutdelning behöver det inte uppstå någon konflikt, ni kan lätt hänvisa till avtalet.

Vanliga frågor som regleras i ett kompanjonsavtal är:

 • Tankar kring finansiering, som storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i företaget hanteras?
 • Hur ska eventuella lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra i en krissituation?
 • In och utträde av nya delägare.
 • Beslutsordning i specifika frågor.
 • Hur ledningen ska formeras, exempelvis VD.
 • Konkurrensklausul som begränsar möjligheten att driva verksamhet vid sidan av.
 • Hantering av eventuella tvister.
 • Vite - vad kostar det att bryta mot avtalet?

Se en video om att skriva kompanjonsavtal här:

Fira era framgångar

Det ska vara kul att driva företag tillsammans. Genom att fira era framgångar stöttar ni och uppmärksammar varandra vilket bidrar till gemenskap. Allt från att förlägga nästa planeringsdag på ett spa till att göra en releasefest för er nya tjänst eller produkt är tillåtet, bara fantasin sätter gränser. Och eftersom det är ni som äger företaget är det ju ni som bestämmer!

Ska du starta företag tillsammans med andra? Då kan du få kostnadsfri rådgivning hos Coompanion (finansieras av Tillväxtverket).

Checklista för samarbetets framgångsfaktorer

 • Öppen kommunikation.
 • Ärlighet och tillit.
 • Gemenskap och engagemang.
 • Samsyn i behov och problem.
 • Nyttan är större än insatsen.
 • Jämbördigt partnerskap.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.