De företag som har direkta affärer med Ukraina eller Ryssland påverkas mer än andra, och hur hanterar man detta? En stor del i hanteringen är att ta hand om det egna företaget, men en viktig del är också att hjälpa de människor som befinner sig i nödläge.

Se över företagets lägesbild

Företag med relationer eller verksamheter i Ryssland, Ukraina och Belarus behöver skapa sig en lägesbild av hur man påverkas och vilka delar av företaget som är mest sårbara och riskfyllda. Varje del behöver ha en lösning, oavsett om den redan påverkats eller inte. Titta på leveranskedjorna och gör justeringar där det behövs för att säkerställa leveranserna. Dynamiken mellan EU och Kina är definitivt en intressant faktor att följa.

Krigets mänskliga tragedi påverkar oss alla

”Kriget kommer att påverka oss alla” skriver Henrik Svidén och Daniel Mellwing på Tidningen Näringslivets (TN) hemsida. TN har frågat flera företagare och branscher om kriget och sanktionerna, det råder stor osäkerhet bland svenska företag som har sina underleverantörer i Ukraina, eller om de har produkter som nu får sanktioner. Flera svenska företag säljer också produkter till Ukraina, medan oljesektorn i Sverige inte påverkas nämnbart – förutom vid pumpen.

Det finns företag som redan fått sina leveranser av material försenade på grund av pandemin – och som nu möter ytterligare förseningar. Nu har fabrikerna i Ukraina stängt eller går på halvfart på grund av kriget. För det mindre företaget blir detta svårt, men även stora företag som AstraZeneca berättar för TN att de är oroade över situationen eftersom de har många medarbetare i Ukraina och fortfarande försöker leverera mediciner. Företag som exempelvis Nordiq, underleverantör till Volvos lastbilsfabrik i Ryssland, har stoppat exporten av komponenter, vilket gör att den ryska fabriken kommer att stanna. Nordiq uppmanar andra leverantörer att göra likadant av humanitära skäl.

Almegas chefsekonom Patrick Joyce skriver på Almegas hemsida att de kraftigt höjda energipriserna i kombination med osäkerheten som råder kan leda till minskad ekonomisk tillväxt i hela EU. Inom jordbruk och spannmål importerar Sverige större mängder från Ukraina och Belarus. Återhämtningen efter pandemin kan dämpas och Europa kan gå in i en ny recession. Eftersom Europa är svenska företags största exportmarknad av inte minst IT-tjänster, teknikinnovationer och varuexport kan detta få stora konsekvenser. 


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.