Först två år efter Rysslands invasion av Ukraina utfärdas äntligen dessa affärsriktlinjer av den amerikanska regeringen, trots ihärdiga påtryckningar om restriktioner under lång tid, skriver Nataliia Popovych, en av grundarna av B4Ukraine och medlem i dess styrgrupp, och Bennett Freeman, före detta biträdande utrikesminister för demokrati, mänskliga rättigheter och arbete och också grundare av för B4Ukraine, i Fortune.

Företag med verksamhet i Ryssland blir indragna i 125 000 krigsförbrytelser

Med de nya affärsuppmaningarna hoppas skribenterna att amerikanska företag som fortfarande verkar i Ryssland tar signalen på största allvar. Amerikanska företag i Ryssland står även inför risker som exponering för sanktioner, exportkontroller, importförbud samt att de är i ett utsatt läge för penningtvätt och korruption.

Den ukrainska regeringen har dokumenterat cirka 125 000 påstådda krigsförbrytelser i Ukraina som begåtts av de ryska väpnade styrkorna. Nu är alla utländska företag med verksamhet i Ryssland inblandade i dessa grymma krigsförbrytelser och människorättsbrott.

Ett hån mot ukrainarna att berättiga försäljning av snabbrörliga konsumtionsvaror

Det finns fortfarande över 300 amerikanska företag verksamma i Ryssland. I synnerhet förblir amerikanska företag som inriktar sig på snabbrörliga konsumentvaror (FMCG), väldigt lönsamma på den ryska marknaden och bidrar mest till Kremls krigskassor. Bara under 2022 betalade amerikanska företag 751 miljoner dollar i vinstskatt till Rysslands alltmer militariserade budget.

B4Ukraine har varnat över 180 företag och uppmanat dem att ta sitt ansvar och lämna Ryssland snabbt. Många av dessa företag rättfärdigar sin närvaro genom att hävda att de tillhandahåller "väsentliga varor" som de menar kan vara kakor, choklad och schampo. Sådana påståenden vilseleder kunder och förolämpar ukrainarna som offrar sina liv för att försvara friheten.

Lämna Ryssland eller bli delaktiga i barbariska krigsbrott

Duon skriver vidare att vägledningen förhoppningsvis uppmuntrar andra regeringar att utfärda liknande riktlinjer för att få sina företag att stoppa sina affärer i Ryssland. Det enda rätta agerandet för företag som bedriver verksamhet i Ryssland är att lämna - eller riskera att bli indragna i Rysslands alarmerande krigsgrymheter och överträdelser av internationell lag.

Skärpta sanktioner och bojkottslistor mot svenska företag

Det finns fortfarande svenska företag som verkar i Ryssland. Flera sanktioner har fattats nationellt, exempelvis beslutade Göteborgs Stad 2023 att ytterligare skärpa sina bojkottslistor och även lista företag utanför Ryssland som äger företag i landet.

Den 23 februari antogs EU:s trettonde sanktionspaket mot Ryssland med bland annat utökade exportförbud och fler personer och enheter på sanktionslistan. 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.