CHELL UF är ett miljöinriktat svenskt inredningsdesignföretag etablerat 2019 i Bålsta, Uppsala län, av Leo Larsson, Agnes Hååg, Gustav Kihlgren och Linnea Olofsson. De drar sitt strå till stacken för att förbättra världen genom att erbjuda snygga miljöstationer som kan anpassas efter kunders egna önskemål och behov och som hjälper företag att stärka sina varumärken. Här berättar CHELL mer om sitt sociala entreprenörskap. 

Vi startade vårt UF-företag i september 2019. Miljötänket är företagets röda tråd. Från produktion till användning är hållbarhet inräknat i varje process. Att för CHELL UF starta ett företag utan att tänka på miljön vore att skjuta oss själva i foten. Inte bara för att vi vill vara med och bidra, utan också för att miljöfrågan är mer aktuell idag än någon gång tidigare.

Med stilrena, personliga, exklusiva källsorteringskärl som förbättrar hållbarhetsarbetet har vi tagit fram en idé som kan bidra till att förändra synsättet på miljön och på vårt ansvar för att rädda den. 

Våra kärl är en företagsinredningsdetalj, inte något man gömmer undan, och genom att låta dem synas kan både kunder och anställda som cirkulerar på företagen inspireras. Benägenheten att faktiskt källsortera blir större, vilket bidrar till en bättre värld, samtidigt som det är en viktig symbol utåt mot kunder som tydligt kan se att avfallshanteringen tas på allvar. I dagens miljömedvetna samhälle är det en viktig aspekt i företagets varumärke.

Vårt fokus ligger på att kärlen inte bara uppfyller sin funktion som soptunna utan även passar in i miljön där de kompletterar interiören på ett snyggt och smakfullt sätt. Samtidigt miljöprofilerar det företaget mot kunderna i och med att källsortering i offentlig miljö är ett väldigt synligt miljöarbete.

Startskottet för CHELL UF 

Det sägs att vi ungdomar är de som engagerar sig mest i kampen mot klimathoten, så när det var dags för oss att börja tänka ut en affärsidé var det inte svårt att motivera vad vi ville rikta in oss på. För att göra en lång historia kort; Vår planet är i stort behov av all hjälp den kan få, på såväl små områden som stora. Konsumtionen ökar i takt med att vi blir fler på jorden med god ekonomi, men resurserna är inte oändliga. Vi såg ett behov av att förändra.  Vi funderade på vad just vi kunde bidra med, vi som bara är fyra ungdomar utan större resurser. 

Vi funderade på vad just vi kunde bidra med

Istället för att göra en digital marknadsundersökning, som troligtvis många upptagna företag inte hade svarat på, så såg vi till att åka ut till lokala företag. Genom att besöka olika slags arbetsmiljöer och undersöka hur avfall hanteras, insåg vi snabbt att källsortering var en punkt som många företag fallerade på. De hade kommit långt i utvecklingen på andra miljöområden men soptunnor och kärl ställdes långt in i hörn i hopp om att de inte skulle synas allt för tydligt. Det var bara ett fåtal företag som hade utställda källsorteringskärl överhuvudtaget, men de var inte speciellt tilltalande. Det största behovet såg vi hos hotell- och konferensanläggningar, där bristen på sopkärl var oroväckande. Med mycket kunder i rörelse blev det svårt att hinna med källsorteringen trots att det var något alla uppgav att de ville arbeta med. Genom att källsortera kan avfallen återvinnas och användas till nya produkter som i sin tur bidrar till minskad energiåtgång och mindre deponerat avfall. Genom att göra något så simpelt som att slänga skräp i rätt fack kan vi bidra till kampen för att rädda vår planet. Många företag var positivt inställda till vår idé, och uppgav att de var villiga att investera i källsorteringskärl då de skulle fungera som en viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet. Extra stort intresse väcktes när vi nämnde egen design och kärlet som en symbol.

Miljön kommer fortsätta att vara en viktig fråga tills vi människor bestämmer oss för att ta vårt ansvar och aktivt agera. Sättet vi lever på håller inte. Om vi vill ha en framtid på den här planeten är det dags att förändras, och det är nu.

Vår idé kommer inte att lösa alla jordens problem. Men alla kan göra något, och att uppmuntra företag till att källsortera tror vi att vi kan bidra till en förändring. 

Till att börja med är kärlen närproducerade, vilket är en av våra mest essentiella delar i affärsmodellen. Inte nog med det så har materialet Alu-zink stora miljöfördelar jämfört med andra metall-material. Runt om i hela världen finns en väl fungerande infrastruktur för återvinning av stål. När det en gång har framställts ingår det i ett evigt kretslopp då stål innehåller återvunnet material och alltid är hundra procent återvinningsbart. Dessutom kan metallskiktet omsmältas.

 Men vår kanske allra viktigaste arbetsuppgift är att förändra människans synsätt. En studie har gjorts som visar att en förbättrad tillgänglighet till sorteringsenheter, en lättfattlig och rätt vinklad information tillsammans med en ökad kunskap kan, enligt respondenterna, leda till en ökad källsortering. Just den ökade källsorteringen skulle leda till, oavsett om det är medvetet eller ej, att övriga beteenden påverkas till ett mer miljömedvetet tänkande. Genom att köpa vår produkt kan företagen verkligen vara med och ta ansvar för den hållbara utvecklingen som är livsviktig. 

Företag som gillar hållbar förändring, gillar oss

Vi riktar in oss på företag som vill uppleva en hållbar förändring både fysiskt och psykiskt, som brinner för miljöfrågan och som är beredda att lägga ner en rimlig summa pengar på något som är viktigt för alla. För världen, för varumärket och för individen. Företag som vill sätta ett gott exempel, som värderar förbättring och förändring.

Våra källsorteringskärl gör sig bäst på platser där många människor rör sig. Mer människor resulterar ofta i mer avfall som behöver källsorteras.

Efter otaliga besök på olika slags företag insåg vi att hotell- och konferensbranschen passar CHELL UF som handen i handsken. Behovet av stilrena och praktiska kärl är bevisligen stort i den branschen vilket gör att vi har ett guldläge att verkligen slå oss in på marknaden. Vi blir en av de första aktörerna och behöver inte konkurrera med redan starka och etablerade företag och varumärken.Men vår målgrupp är självklart inte uteslutande hotell och konferensgårdar som saknar källsorteringskärl utan även de som är villiga att förbättra sina redan befintliga sådana.

 Enkla soptunnor där alla möjliga typer av avfall blandas till en enda röra är standard på många företag. Det är just dessa företag vi försöker lokalisera och förbättra genom produkten vi har att erbjuda.

 Sist men inte minst koncentrerar vi oss på de som inte bara nöjer sig med en intetsägande inredning, utan företag som prioriterar en stilren och personlig interiör. Vår produkt kan liva upp även de tråkigaste rummen samtidigt som de uppfyller sin praktiska funktion som källsorteringskärl.


Kundkontakterna flödar 

Vi på CHELL UF försöker leta upp företag vi tror att vi kan stärka och bygger därefter upp en kontakt.  Våra källsorteringskärl bidrar till så mycket mer än bara enklare avfallshantering, därför hade vi inte gett produkten rättvisa om vi endast sålde via webshop och liknande kanaler. Där hade potentiella kunder inte fått ta del av alla de fördelar som faktiskt finns om de väljer att handla av oss. 

 Nu flödar samtalen istället och mail skickas till höger och vänster. Detta har visat sig vara en ytterst framgångsrik metod för oss att skapa kundkontakter. Via mail bokas möte efter möte, där vi får chansen att bygga en stadig relation till kunderna. På personliga möten får vi chans att presentera vår produkt och dess fulla potential, något som vi inte hade lyckats lika bra med via webshop. Att öga mot öga få introducera vårt arbete bidrar till ett större intresse från motparten, samtidigt som denne kan se vårt genuina intresse för hållbarhet. Annan typ av marknadsföring kommer ske via artiklar och event.

Desto mer välkänt ett företag är desto lättare är det att nå större framgångar. CHELL UF blir ett företag att verkligen lita på och på det viset kan vi stärka bandet till kunden ytterligare.

När det gäller försäljning är köpbenägenheten relativt utjämnad över månaderna vi är verksamma under. Detta beror på att vi riktar in oss på företag. Att ett företag skulle köpa mer under t.ex. jul och andra annars konsumtionsstarka månader är ytterst tvivelaktigt. Därför behöver vi inte anpassa satsningen på marknadsföringen till nämnda högtider. Vi har valt att satsa extra inför kommande mässor och event för att skapa en medvetenhet kring vilka vi är och vad vi erbjuder. 

Vårt nuvarande huvudfokus ligger på Uppsala- och Stockholms län, men vi ska ta oss in på fler geografiska områden.

Vår organisering

Vi är fyra medarbetare. Gruppens verkställande direktör och hjärta har vi i Leo Larsson. Han är den typen av ledare som behövs och är sällsynt i vår ålder. När det uppstår problem eller svåra val, är Leo aldrig rädd för att säga vad han tycker. Det gör att vi som grupp kan ta oss förbi motgångar som uppstår på vägen. En annan av hans många karaktärsdrag är att han är driven. När andra hade gett upp så fortsätter Leo, ända in på småtimmarna om det behövs. Det resulterar i de där femtio extra mailen som skickas till potentiella kunder. 

Linnea Olofsson, företagets marknadsföringschef, sätter ambitiöst företaget först i alla lägen och lämnar inget åt slumpen. Med noggrann fingerfärdighet skräddarsyr hon foton, inlägg och specifikationer till våra kunder och kanaler. Hon är navet i vårt digitala arbete och vet exakt hur en grafisk profil sätts ihop för att tilltala en publik. Utan hennes hårda arbete hade CHELL UF haft stora problem. 

CHELL UF:s ekonomiansvarig, Gustav Kihlgren, är någon som kan det där med siffror. Gustav styr över budgeten med ett järngrepp, och har stenkoll på företagets intäkter och utgifter. Tacksamt nog gör han mycket av det arbete som inte syns, men som är vitalt för oss. Budgetar, kalkyler, för att inte nämna bokföringen. 

Företagets säljare Agnes Hååg är framåt, motiverad, engagerad. Utan Agnes, som åker på varje möte, sitter i oändliga samtal, och filar på den bästa pitchen, hade inte CHELL UF fungerat. Det är tack vare hennes vassa kunskaper inom sälj, och delvis också hennes charmiga och trevliga bemötande, som vi redan har flertalet sålda källsorteringskärl till kunder. Hon har en förmåga att veta exakt vad kunden vill ha, och det ger utdelning.

 CHELL UF har höga mål för UF-året 2020.

Det vore en underdrift att påstå att vi har höga mål för UF-året. Trots det är de långt ifrån orealistiska. Vi är fyra personer med drivkrafter och en vilja som kan ta oss hur långt som helst, därför tvekar vi inte på vad vi kan åstadkomma.

Huvudsyftet med ung företagsamhet är att få känna på hur entreprenörskap fungerar i den stora världen. För oss är det därför av betydande vikt att alla medlemmar jobbar för att växa som de ekonomer vi har valt att bli. Under året kan vi ta stora kliv som individer och utveckla färdigheter vi kan ta med oss resten av livet. De utmaningar och det ansvaret vi får ta på oss liknar inte något vi varit med om tidigare vilket både är nyttigt och spännande. Vi har blivit bättre på eget ansvar. 

 Det vore att ljuga om vi inte erkände att vi vill komma långt i tävlingarna, med siktet speciellt inställt på det finaste priset ”Årets UF-företag”. Men resan dit är inte smärtfri och det kommer att krävas hårt arbete. Därför har vi satt upp delmål för att nå dit, där försäljningsmålen för varje månad är viktiga att nämna. Redan under vår första säljmånad uppnåddes det efter bara femton dagar av aktivt säljande.

 Vi vill inte bara bidra med en temporär lösning, vi vill att våra källsorteringskärl ska leva kvar i många år framöver. Lyckligt nog erbjuder vi just en sådan produkt som kan göra skillnad över lång tid. Vårt primära mål med affärsidén är att bidra till en mer miljömedveten vardag och med tillräckligt hårt arbete är det ett mål vi är säkra på att vi kan uppnå.

Vi vill att våra källsorteringskärl ska leva kvar i många år framöver

Framtidsvisioner är en av våra viktigaste grundstenar i uppbyggnaden av CHELL UF. Vi är alla eniga om vad som kan göras för att förbättra såväl produkten som varumärket vilket i framtiden skulle leda till bättre kvalité och högre försäljningsvolym.

 Närmast i tiden ligger utvecklandet av mindre samt större modeller av källsorteringskärlen som passar andra typer av företag än de som idag är våra kunder. Tack vare kontakten med Joule Teknik AB är sådana lösningar möjliga. Nya slags modeller skulle göra oss mer anpassade till en marknad utanför hotell och konferensanläggningar. Sakta men säkert ska vi börja bekanta oss med andra branscher. I många fall innebär det nya platser att sälja på. 

 I juni 2020 är det dags för oss att tacka och ta farväl av gymnasiet, men självklart slutar inte resan för CHELL UF riktigt där. UF byts ut mot AB och vi går från studenter till entreprenörer på riktigt. Visionen är glasklar, vi vill fortsätta med verksamheten även efter detta året är slut.

Tips till andra nyföretagare

Muntliga presentationer är något vi tycker är väldigt roligt, och vi tror på att det bästa sättet att utvecklas är genom att ha muntliga presentationer på riktigt, inför en riktig publik. Visst, en spegel funkar väl helt okej, men den ger inte det där adrenalinet man får när man ställer sig på scen. Därför har vi dels presenterat vårt företag för en rad företagare på en riskkapitalist-kväll, en kväll där vi presenterar vår ide för företagare i hopp om att få in lite riskkapital.

Muntliga presentationer är roligt och säljfrämjande

Det var något av de allra roligaste som hänt under året. Vi har också blivit inbjudna till att fira ALMI Uppsala som fyllde 25 år. Det firades med att vi satt i en jättefin studio mitt på Stortorget i Uppsala och blev intervjuade. Inte nog med det, vi har också blivit inbjudna till en partner-frukost där vi presenterade vår ide för en massa företag, för att sedan sälja in våra kärl till dessa företagare med personliga möten. 

Vi på CHELL UF har varit på ett dussintals framgångsrika säljmöten. Vi har pitchat, pitchat och pitchat lite till, och gissa vad? Det har gett resultat! Vi har redan sålt till fem olika företag, med bud på mer.  

Entreprenörskap inspirerar

Det bästa med företagande tycker vi är att få träffa så många olika människor, som tar sig tid att lyssna på vad vi har att säga och som sen visar ett genuint intresse för vad vi nyss har sagt. 

Vi har träffat allt från plåtslagare till advokater, från banktjänstemän till högt uppsatta personer på ett av Sveriges största företag, från drivna egenföretagare till hotellchefer på några av de allra största hotellen i Stockholm. Ja, alla möjliga slags yrkesmänniskor, och det är något som inspirerar oss till att fortsätta, för hur coolt är det inte att sitta med en VD över ett stort företag på ett möte, som lyssnar på just dig?

Vi har fått massvis med tips, och ett som vi för alltid kommer att bära med oss är att inte ge upp när vi stött på problem. Allt kommer inte att gå precis som vi planerat, men det också kan vara något bra!  Att fortsätta kämpa, för det löser sig alltid på något vis, och vem vet? Kanske den där motgången leder till ännu större framgångar? Det går att lyckas, bara man har kämpaglöd och passion. 

Allt kommer inte att gå precis som vi planerat, men det också kan vara något bra! 

En entreprenör för oss handlar inte bara om en person som drar in massvis med pengar. En entreprenör för oss är en person som är drivande, som brinner för det hen håller på med. En person som har ett tydligt mål och inte ger upp så fort allt inte flyter på som det ska. En person som ser lösningar istället för problem. 

UF är något som stärkt oss som personer och entreprenörer. Vi har alla blivit så förtjusta i entreprenörskap att det är något vi vill hålla på med i resten av våra liv! Vi har lärt oss att våga satsa på det vi brinner för, och det är något som kommer sitta kvar resten av vår tid på den här planeten. Företagandet har hjälpt oss att tro mer på oss själva och vad vi kan uträtta. Att acceptera att allt inte kommer gå precis som man planerat är väldigt värdefullt för att kunna leva ett gott liv. 

Leo Larsson, VD

Agnes Hååg, Säljare

Gustav Kihlgren, Ekonomichef

Linnea Olofsson, Marknadsföringschef

Mer om Chell UF

Riskkapitalkväll i Håbo

ALMI 25 år (TV-sändning)

Intervju, podcast

CHELL Facebook

CHELL Instagram

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.