Hållbarhet är på allas läppar och i allas tankar i dag. Anledningarna är uppenbara, främst att vi ser ut att gå mot en global klimatkatastrof och därför behöver använda planetens råvaror på ett klokare och mer hållbart sätt. Samtidigt sker förändringar som kräver ny utrustning och därmed ökad användning av råvaror. Exempel är ökat distansarbete med krav på nya mobila enheter, utbyggnad av nya 5G-nät och ett ständigt ökat behov av datacenterkapacitet.

Hur får vi ekvationen med både ökad användning av råvaror och ett behov av att minska miljöpåverkan att gå ihop?

Låt oss först titta närmare på nulägesbeskrivningen som tecknas ovan. Faktum är att ökad resursanvändningen inte alltid behöver vara av ondo. Ett tydligt exempel är en person som bor i norra Sverige och har en lång bilresa för att komma till jobbet. I den situationen är det kanske bättre ur miljösynpunkt att införskaffa en ny, bättre bärbar dator och jobba hemifrån.

Kontentan är att man får lov att analysera varje beslut. Det finns få universella sanningar. Här följer tre viktiga strategier för att hantera utrustning på ett bättre sätt, vad gäller miljöpåverkan.

1. Förläng livscykeln

Det är av yttersta vikt att förbättra livscykelhanteringen. En cirkulär hantering som innebär att utrustning utnyttjas längre ger mindre miljöpåverkan. Mängden elektronikavfall minskas genom att anamma återanvändning, återvinning och rekonditionering. Datorn som du använt på jobbet kan till exempel få ett förlängt liv i en skola eller hos en ideell organisation.

Den här strategin kräver att både företagsanvändare och konsumenter kan lämna in sin gamla utrustning till företag som hanterar den. De företagen, eller organisationerna, behöver ha kapacitet att rekonditionera utrustning och ha kanaler för att leverera den till nya användare.

2. Bra support förlänger användning

Bra IT-support förlänger tiden som en enhet kan användas. Val av material, design och tillverkningsmetoder kan också påverka livslängden i positiv riktning. Ju mindre en enhet krånglar, desto längre kommer den att användas. Det här innefattar effektiv support på distans, automatiserad om det går.

Ju färre servicetekniker som behöver åka ut till kunder, och ju färre kunder som behöver åka i väg med enheter till servicetekniker, desto längre livslängd för enheter. Smarta lösningar för nödvändiga uppdateringar, till exempel vad gäller IT-säkerhet, bidrar också.

Dessutom finns den till synes självklara strategin att producera enheter, som bärbara datorer, som är enkla att reparera, även om det är svåra skador. Tyvärr är det många tillverkare som använder metoder som att svetsa och limma ihop enheter, vilket gör att en enhet måste kasseras om en del går sönder, vilket leder till mer elektronikskrot.

3. Hållbarhet styr val av leverantör

När fler företag och organisationer formulerar strategier för hållbarhet kommer leverantörer som erbjuder hållbara lösningar att gynnas. Att kontrollera erbjudanden vad gäller återanvändning, återvinning och andra lösningar för att minska miljöpåverkan blir en viktig punkt vid val leverantörer och återförsäljare.

Sammantaget bidrar de tre strategierna ovan till minskad miljöpåverkan för användning av teknikutrustning. Lägg till faktorer som att distansarbete och videokonferenser minskar behovet av resor, så ser vi att smart teknikanvändning inte enbart behöver ses som en belastning ur miljösynpunkt.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.