2020 var en svindlande åktur för de flesta marknadsförare. COVID-19-pandemin orsakade stora förändringar i hur B2B- och B2C-kunder agerade, och som företag var man tvungen att anpassa sig snabbt för att hålla jämna steg. Inte minst när det kommer till att identifiera nya sätt att leverera tjänster, möta efterfrågan från nya målgrupper och skapa en emotionell koppling till kunder på nya sätt. För vissa var detta svårare än andra, beroende på företagets analytiska kompetens och digitala beredskap. Pandemin tvingade all marknadsaktivitet att bli mer digital.

Som svar har SAS lanserat ett nytt verktyg Marketing Confidence Quotient (MCQ). Verktyget hjälper företag att identifiera mognaden i sina marknadsförings- och analysfunktioner inom fem områden: strategi, organisation och struktur, teknik, process samt mätning.

– Idag, när vi lever i en digital värld där kunderna på många sätt sitter i förarsätet, har sättet som företag interagerar med sina kunder förändrats. MCQ är ett mycket bra verktyg för att stötta denna förändring. Tjänsten kommer att hjälpa marknadsförare att tänka nytt kring marknadsföring, som exempelvis att skapa realtidsanpassade kundupplevelser som ökar företagets lönsamhet, effektiviserar processer och främjar varumärkeslojalitet, säger Thomas Karlsson, Senior Advisor Customer Intelligence på SAS.

Tyvärr har många företag inte nödvändiga digitala plattformar och funktioner för att snabbt kunna anpassa sig till en ny marknadsföringsstrategi. Från att samla in och analysera olika kunddata till realtidsexekvering i omnikanaler har utmaningen och möjligheten aldrig varit större. Samspelet mellan ökade kundförväntningar och förändrade krav på marknadsföringsfunktionen har gjort att marknadsförarna har gått från att använda de traditionella kanaldrivna alternativen till att behöva betjäna hela kundresan, vilket skapar mer komplexitet.

Utvärdering med "Marketing Confidence Quotient"

Efter utvärderingen med MCQ-verktyget, som tar cirka tio minuter, får företaget poäng för den totala mognaden inom "analytics", kompetenspoäng för huvudområdena och hur de som företag rankas i förhållande till andra i sin bransch och företagsstorlek. Företagen får även information som hjälper till att identifiera styrkor och svagheter inom fyra viktiga marknadsföringsområden:

Den digitala kunden. År 2020 blev genomsnittskonsumenten mer digitalt skicklig. Dagens kunder förväntar sig "relevans som en tjänst" på ett sätt som är mer personlig, engagerande, äkta och i realtid.

Digital tillit. Även om konsumenter har varit tvungna att spendera mer tid online har de fortfarande höga förväntningar på dataskydd. Det är inte bara nödvändigt att skydda kunddata utan det är även en konkurrensfördel. För att bygga ett trovärdigt varumärke måste företag idag hitta nya sätt att vara trovärdiga och engagerade.

Digital lojalitet. De företag och varumärken som lyckas i framtiden är de som kan skapa lojalitet. Inte minst vid användning av anpassade tjänster, funktioner och värden över hela kundresan. Smarta företag anpassar och riktar in sig på innehåll, kampanjer och interaktion över hela kundresan genom gemensamma mål - inte bara i ett lojalitetsprogram.

Smidighet och automatisering. Ett konkurrenskraftigt bolag måste både agera agilt och använda automatisering för att möta kundernas behov. Detta för att främja beslut, minska risker och möjliggöra kundengagemang i realtid. Framsynta företag automatiserar analyser och beslut i realtid och omfattar de många nya tekniska möjligheterna likt containers, micro-services och hybrid cloud.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.