Många företag brottas med att få till bra digitala användarupplevelser för sina anställda. Det är ett problem eftersom en bra digital användarupplevelse har blivit så nödvändig att vi numera kort och gott kan kalla den för användarupplevelse, eller kanske till och med jobbupplevelse. Det räcker inte längre med att koppla upp folk på nätverket, se till att de har rättigheter och installera några brandväggar.

Behovet av att erbjuda bra användarupplevelser har förstärkts av att det blivit allt svårare att rekrytera kompetent personal. En bra arbetsmiljö, vilket inkluderar användarupplevelse, har blivit en viktig konkurrensfaktor i rekryteringskampen. Bra hårdvara och mjukvara, vilket inkluderar molntjänster, kan vara avgörande för att väcka intresse bland potentiella kandidater.

Uteblivna satsningar

Det finns inga tecken som pekar på att det kommer att blir enklare att rekrytera framöver. Om vi glider ner i den förväntade lågkonjunkturen kanske det blir enklare att hitta folk att anställa. Men det är långt i från säkert att det blir enklare att hitta kompetenta personer. Och med dåliga användarupplevelser blir det svårare att behålla den personal som redan finns på plats.

Lägg till effektiviseringsvinster till argumenten ovan, så blir det än mer självklart att vårda den digitala miljön på en arbetsplats. Det handlar både om att automatisera bort rutinuppgifter, och om att göra de anställda mer produktiva när de ägnar sig åt de processer som blir kvar.

Trots alla argument för att satsa på användarupplevelse har många företag och organisationer inte kommit till skott med nödvändiga satsningar. Skälen är många, som tveksamma prioriteringar, en känsla av att vara överväldigad av behovet att uppgradera tekniklösningar, samt brist på tid, pengar och personal som ska göra jobbet.

En färsk undersökning visar att endast 21 procent av IT-ansvariga prioriterar användarupplevelse när de väljer IT-lösningar. Det kan hänga samman med att samma undersökning visar att 62 procent av chefer på C-nivå anger att företagsledningar prioriterar vinst framför anställdas upplevelser av sina jobb. Det är ironiskt, med tanke på att folk som trivs på sina jobb bidrar till ökad lönsamhet.

5-stegsprogram för att komma i gång

Här ett förslag på åtgärder för att komma i gång med nödvändiga satsningar på användarupplevelser.

  • Samarbeta. Involvera HR, drifts-, marknads- och framför allt IT-avdelningarna som strategiska partner, inte bara för att lösa problem.
  • Mät. Undersök nuläge och utvärdera hur lyckade satsningar på användarupplevelse är, utifrån de anställdas perspektiv. Sätt mål.
  • Kartlägg. Skaffa inblick och kontroll över den IT-miljö som gradvis byggs ut. Det är ett måste för att säkra den. En översiktsbild kan också användas för att göra det enklare för personal att hitta de verktyg de behöver använda.
  • Säkra. Se till att bygga in lösningar för cybersäkerhet redan från början när nya tekniklösningar implementeras.
  • Förankra. Fråga alla intressenter vad de behöver och se till att hela företaget är involverat.

Företag som tar sig tid att ombesörja aktiviteterna ovan ökar sina chanser att skapa bra användarupplevelser väsentligt.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.