Det finns många som påpekar att AI kommer att förbättra samhället och underlätta människors vardag och att jobben som försvinner kommer att ersättas av bättre. Andra företag ser möjligheter till att bryta gamla strukturer och hitta nya nischer på marknaden.

Hot på grund av teknologi

Sedan 2007 har konsultföretaget PWC utfört en undersökning inom försäkringsbranschen vartannat år som kallas för Insurance Banana Skins survey. Den senaste undersökningen från 2017 besvarades av drygt 800 personer från 52 länder och där framgick att det fanns en alltmer tilltagande pessimism som bestod i de hot man upplevde till följd av framstegen inom teknologi.  Dessa utmanar nämligen försäkringsbranschens traditionella strukturer.

Vad är AI?

Begreppet artificiell intelligens myntades år 1955 av John McCarthy. Sedan dess har forskningen och utvecklingen inom AI vuxit kraftigt. 

Tidsskriften Techworld delar upp AI i olika områden:

  • Artificiell generell intelligens är ett område som går ut på att maskiner ska klara av allt som människor klarar av. Den typ av AI-lösningar som tilldrar sig intresse från näringslivet i dag handlar mer om att bygga lösningar för att lösa specifika problem.
  • Kognitiv it. IBM är det företag som har lyft fram begreppet mest och då handlar det ungefär om att bygga lösningar som klarar samma saker som en människa, men på delvis annorlunda och bättre sätt.

De mänskliga robotarna

Alla har vi väl någon gång sett eller kanske till och med kommit i kontakt med robotarna Pepper, Misty eller Alexa. Dessa är mänskliga robotar med varierande förmåga att bete sig som vi människor men framför allt har förmågan att lagra betydligt mycket mer information än vad vi människor kan. Tidigare generationers skola hade som främsta uppdrag att lära eleverna rabbla allt från multiplikationstabeller till ”odödliga” årtal som slaget vid Hastings, när Vasaskeppet sjönk och när startade och slutade andra världskriget. Idag ”googlar” vi enkelt upp samma information eller frågar någon av de mänskliga robotarna.

Jobben och automatiseringen

Konsultbolaget McKinsey säger att 45% av alla arbetsuppgifter redan idag skulle kunna automatiseras med nuvarande teknologi. Några som går mot strömmen är analysföretaget Gartner som tror att den nya tekniken kommer att skapa fler jobb än som försvinner och tror att datorn i stället för att ersätta kvalificerad arbetskraft, kommer att hjälpa människor att göra sitt jobb bättre och snabbare.

AI och försäkringsmarknaden

I spåren av den nya teknologin har nya aktörer inom vissa delar av försäkringsbranschen hittat sätt att utmana branschens gamla strukturer. Exempel på detta är Enerfy och Paydrive, som använder bilförarens körmönster för att risk- och premiesätta bilförsäkringen. Använder du inte bilen så anpassas premien därefter. Amazon erbjuder användaren att teckna bilförsäkring genom en app på bara några minuter. Samtliga dessa tjänster bygger på en mängd data som simuleras genom olika algoritmer och genererar en slutpremie. Att dessa startups väljer insuretech och just konsumentmarknaden är inte förvånande: konsumentförsäkringsmarknaden är den marknad som är mest lönsam, de etablerade aktörerna inom området är varken intresserade eller förmögna att ändra köpbeteendet hos konsumenterna och det är konsumenterna i egenskap av privatpersoner som är mest benägna att leta efter nya alternativ. Kan man dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt så har man en konkurrensfördel.

Framtiden och möjligheterna

I en värld där alla företag jagar bättre marginaler för att få bättre resultat på sista raden är teknikens utveckling inte bara en förutsättning utan även ett sätt att minska enformigheten, minska stressen och möjliggöra för arbetsgivare och personal att ägna sig åt andra saker. Det sägs till exempel att har man gjort en sak 10 gånger så borde det automatiseras. Konsensus bland experter är att människor kommer bara behövas för de jobb som datorer inte klarar av särskilt bra, såsom jobb som har högre krav på kritiskt tänkande, kreativitet, innovativt tänkande, högt känslomässigt engagemang med andra människor och problemlösande i realtid och individuella färdigheter. Det vill säga allt en dator eller mänsklig robot saknar.

Läs vidare: 5 steg för att effektivisera ditt företag med hjälp av AI

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.