En analys utförd av Andreessen Horowitz visar att molnanvändning med tiden påverkar ett företags ekonomi. Det blir uppenbart att även om molnet tydligt håller vad det lovar i början, så kan användningen bli mindre lönsam när ett företag ökar användningen. Eftersom den här förändringen sker senare i ett företags liv är det svårt att vända utvecklingen. Den omstrukturering som då krävs för att dramatiskt förbättra effektiviteten kan ta flera år, om den ens kommer igång.

​​Nu finns det en växande medvetenhet om vilket pris man betalar. Andreessen Horowitz studier visar att eftersom kostnaden för molnanvändning ökar avsevärt så har vissa företag tagit det dramatiska steget att flytta hem majoriteten av IT-lösningarna. Dropbox är ett exempel på det. I andra fall har företag börjar använda en hybridmodell, vilket till exempel CrowdStrike och Zscaler gjort.

Företag som har gjort flyttat hem IT och satsat på hybridmodeller har rapporterat betydande kostnadsbesparingar. Under 2017 redovisade Dropbox i sitt S-1-formulär till amerikanska myndigheter enorma 75 miljoner dollar i besparingar under de två åren före börsintroduktionen. Det uppnåddes tack vare översyn och optimering av infrastruktur, vilket i de flesta fall ledde till att ta herm IT-lösningar från publika molntjänster.

Ändå har de flesta företag svårt att motivera att laster flyttas från det publika molnet med tanke på omfattningen av arbetsinsatsen. När tillväxten saktar ner samtidigt som man skalar upp, blir effektivitet på kort sikt en allt viktigare faktor för marknadsvärdet.

Hos fler än 50 av de främsta offentliga mjukvaruföretagen som för närvarande använder molninfrastruktur, går uppskattningsvis 100 miljarder dollar i marknadsvärde förlorat på grund av det publika molnets påverkan på marginalerna. Den analysen baseras på en jämförelse med att sköta infrastrukturen på egen hand. Medan analysen fokuseras på mjukvaruföretag är molnets inverkan på intet sätt begränsad till mjukvara. Om vi ​​utvidgar analysen till alla offentliga företag som kan dra nytta av sådana här besparingar uppskattas det att den totala effekten potentiellt är större än 500 miljarder dollar.

De företag som hittar rätt balans mellan användning av publika och privata molntjänster i en så kallad hybridmodell kommer att vara vinnare i framtiden.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.