Futuretech? Nej då! Framtiden är redan här! Ingen tjänar på att ta baksätet i besittning, hoppa fram ert steg och ta tag i ratten!

Med användningsområden från bank och försäkring till företagsaffärer och mycket annat. För företagandet kan detta bli lönsamt då det är mycket effektivt. Med valutor som bygger på blockkedjetekniken kan du genomföra transaktioner globalt – extremt snabbt, och det är mycket svårare för hackers att ta sig in i dessa system och stjäla pengarna. Blockkedjorna kan bland annat också skapa möjligheter för en global digitalisering av ID-handlingar. För västvärlden är detta en självklarhet, men över en miljard människor har ingen identitetshandling menar FN.

Internetsäkerhet

Är blockkedjeteknologin säker för mitt företag?

Det finns en mängd olika mekanismer som säkrar blockkedjan, detta inkluderar avancerade lösningar som kryptografiska tekniker och modeller för beteende och beslutsfattande som grundar sig matematiskt. Blockkedjetekniken är mest känd för att vara den struktur som ligger under kryptovalutasystemen och stoppar att digitala pengar förstörs eller dupliceras.

Eftersom blockkedjeteknologin har hög säkerhet undersöks användningen av denna i flera andra sammanhang där säkerheten och data oföränderlighet är betydande. Ett av många exempel är medicinska databaser och hantering av försörjningskedjan. Säkerheten är dock inget simpelt ämne, man behöver förstå grunden till det som ger ett så gediget skydd till dessa innovativa system. Ju mer du förstår desto tryggare kommer du att känna dig om du vill använda den effektiva blockkedjetekniken i ditt företag.

Blockkedjans oföränderlighet – en tillgång!

Två av de mest betydande begreppen inom blockkedjeteknologin är konsensus och oföränderlighet. Konsensus är förmågan hos noderna (datorerna) inom det distribuerade blockkedjenätverket att komma överens, bland annat om transaktionernas giltighet. Oföränderlighet betyder att blockkedjan har förmåga att förhindra förändringar i transaktioner som redan bekräftats. Ofta handlar det om transaktioner av kryptovaluta, men det kan också vara andra icke-monetära former av digitala data.

Konsensus och oföränderlighet är ramverket för datasäkerheten i blockkedjenätverket. Konsensusalgoritmer säkrar att systemets regelverk följs och att inblandade parter är överens. Oföränderligheten garanterar integriteten hos transaktionerna och datan.

Kryptografi skyddar transaktionerna

Vad är kryptografi? Om du vill veta mer om blockkedjans datasäkerhet bör du känna till kryptografin. Blockkedjor är mycket beroende av kryptografi för att uppnå sin datasäkerhet. De kryptografiska hashfunktionerna är mycket viktiga då dessa tar emot indata och skickar ut data i en förutbestämd storlek eller längd. Blockkedjor använder dessa utdatavärden, hash, som unika identifierare av datablock. Hashen för varje block baseras på data som finns i blocket samt hashen från föregående block vilket skapar en kedja av länkade block. Dessa hash-identifierare spelar en viktig roll för att säkerställa blockkedjesäkerhet och oföränderlighet. Förutom att ge skydd för transaktionsposter på reskontra, spelar kryptografi också en roll för att säkerställa säkerheten för de plånböcker som används för att lagra enheter av kryptovaluta

Vad är kryptoekonomi?

Kryptoekonomi är studierna av ekonomin inom blockkedjeprotokollen och de möjliga resultat som deras design kan presentera baserat på deltagarnas beteende. 

När Satoshi Nakamoto skapade ramverket för Bitcoin-brytning var det avsiktligt utformat för att vara en kostsam och resurskrävande process. Dessutom är dess komplexitet och struktur avskräckande för skadlig verksamhet, oärliga noder (datorer) kunde snabbt utvisas ut blockkedjenätverket. Kostnaden för att skapa oärliga noder i blockkedjan kan vara astronomisk vilket innebär att betydande störningar undviks.

Se även: 6 sätt som du faktiskt kan tjäna pengar på kryptovaluta

Utveckling av egna blockkedjor

Blockkedjor kan uppnå hög säkerhet som distribuerade system. När användningen av blockkedjetekniken förändras kommer säkerhetssystemen också att förändras för att matcha behoven hos olika appar. Just nu utvecklas flera privata blockkedjor för företag där man framförallt inriktar sig på säkerhet via att man kontrollerar åtkomsten till systemen. Hur som helst är det en spännande framtid med oändliga möjligheter att utveckla och nyttja blockkedjetekniken. Ju fler som förstår den, desto snabbare kommer varje företag att ta den i bruk – men snabbt går det redan, och det är superkul!

Läs vidare: Superteknologi? Nyttja blockkedjor till din fördel!


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.