Så varför skulle det egentligen vara annorlunda med köp av IT-tjänster? Om vi ​​har lärt oss något från det senaste decenniet så är det att konsumtionsmönster formar IT. IT dikterar inte längre vad som kan och vad som inte kan göras. Ta bara diskussionerna kring så kallad shadow IT när enskilda avdelningar på företag började skapa egna IT-tjänster för att den centrala IT-avdelningen inte hängde med på vad användarna egentligen ville ha. Och man kan fortfarande ställa sig frågan: Varför fakturerar och säljer IT-branschen fortfarande tjänster med långa och stelbenta kontrakt och licenser?

En app för allt

Alla dessa IT-tjänster är en utmaning att hantera. Om man befinner sig i en hybrid molnmiljö med flera SaaS-baserade kontrakt och abonnemang är det inte alldeles enkelt att få grepp om helheten. Likaså att veta vilken tjänst som utnyttjas mest och vad de andra i teamet använder och i vilken omfattning.

Nu måste branschen på allvar börja överväga att föra samman alla dessa tjänster och skaffa verktyg som ger bättre överblick. Om man som kund blev erbjuden en enda tjänst, en app, där man kunde köpa alla sina tjänster och samtidigt se vad man betalar, hantera sin användning och sedan använda informationen för att få koll på överlapp och vad man inte utnyttjar till fullo, skulle man troligtvis köpa den.

Konsoliderat tänkande och flexibla lösningar

Vad IT verkligen saknar är konsoliderat tänkande. Många tjänster utlovar att de kan ge en bild över multimolnresurser, SaaS-appar och samarbetstjänster, men få erbjuder en plattform med full inblick och överblick. Man kanske vet var saker är, hur de fungerar, men man måste samla och bearbeta dessa data för att kunna se helheten och identifiera överlappningar för att minimera ineffektivitet i både kostnader och resurser.

Prenumerationstjänster har blivit lättare att acceptera tack vare molnet, men nu måste det börja formas tjänster utifrån marknadens behov. Det verkliga värdet som IT kan ge en kund är flexibilitet och möjlighet att anpassa sig till förändring. Detta har inte minst visat sig nu under pandemin.

Tänka nytt , tänka rätt

Hur ser då framtiden ut för företagets IT?  Jo, det man vill ha är en centraliserad miljö där det inte bara finns tjänster utan även data om hur tjänsterna används. Allt styrs via en enda plattform, det hanteras centralt och faktureras varje månad. Det ska vara möjligt att göra förändringar, anpassa efter företagets verksamhet, flytta och skala efter behov. Det är användaren som ska diktera villkoren – inte IT-systemet.

Text av Mats Ericson, Regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.