Små och mellanstora företag, så kallade SME, har alltid behövt utnyttja sina resurser till fullo. Det har knappast förändrats under de senaste åren, med pandemin och allt fler anställda som vill jobba på distans. Här är fyra tips som underlättar för mindre företag som vill hänga med i den digitala utvecklingen.

1. Accelerera den digitala transformationen

Kanske lättare sagt än gjort, men alternativet att hamna på efterkälken är sämre. Små och mellanstora företag ligger ofta efter vad gäller användning modern teknik. Det är oroväckande, med tanke på en undersökning gjord av World Economic Forum som visar att de mindre företag som anammar AI, molntjänster och andra moderna lösningar åtnjuter stora vinster vad gäller produktivitet och effektivitet. Det beror inte minst på förenklad åtkomst till nya marknader och sänkta kostnader.

Kanske allra viktigast med moderna tekniklösningar är att de kommer att underlätta att hantera framtida utmaningar. Att börja använda molntjänster är en bra start för företag som inte har gjort det.

2. Använd rätt utrustning

Avancerade klientenheter med snygg design till personalen bör inte reduceras till statusmarkörer. Det är av yttersta vikt att ta hänsyn till aspekter som mobilitet, säkerhet, tillförlitlighet och anslutningsmöjligheter. Det gäller inte minst för att hybridarbete är här för att stanna. Det är också värt att fundera över värdet i frekventa uppdateringar av utrustning, för att kunna ta del av de senaste tekniklösningarna.

Ytterligare aspekter när rekrytering blir allt tuffare är att moderna enheter underlättar att locka personal. Dessutom är det ingen höjdare om personal upplever att de tar ett steg tillbaka i tiden när de lämnar hemmet för att åka till jobbet.

3. Bli mer flexibel

Agilitet är kanske ett modeord som börjar bli slitet. Men det går inte att förneka behovet av snabbhet och anpassningsbarhet, vilket är egenskaper som agilitet står för. De är extra viktiga för mindre företag som inte har lika stora resurser för tekniklösningar som större företag. Smart användning av AI har kanske allra störst positiv påverkan på mindre företags förmåga att jobba snabbt och vara anpassningsbara. Lägg till det verktyg för samarbete, automatisering och dataanalys. Små företag som använder avancerad dataanalys får stora möjligheter att effektivisera sina verksamheter.

4. Outsourca rätt aktiviteter

Det finns stora vinster med outsourcing, så länge det är lämpliga uppgifter som läggs ut. Ett bra exempel för mindre företag är perioder med hög tillväxt. Det kan vara smart att lägga ut arbete i stället för att anställa, speciellt om det är osäkert om de höga volymerna kommer att hålla i sig. Dessutom kan chansen att få in nya idéer i verksamheten öka med extern personal. Outsourcing av rutinuppgifter ger också en chans att fokusera på att öka den egna konkurrenskraften.

Det går förstås inte att satsa hårt på alla fyra punkter ovan med en gång. Ta en funderare på vilken det är lämpligast att börja med. Var finns de enklaste och snabbaste vinsterna att hämta?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2022-10-13 11:31
Klockren artikel, detta är en av dem vanligaste frågorna vi hjälper mindre företag med just nu! https://karlstadsupport.se/dator-tillbehor/
2022-08-30 15:03
Helt rätt.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.