Fredrik Tell är medgrundare till den historiska patentdatabasen.

– I Sverige har vi inte bara information om vilka patent som har beviljats – vi har även register över vem som ligger bakom varje patent. Där finns bland annat information om vem som har sökt, var personen kom ifrån, yrke, hur länge personen betalade för patentet och om det har bytt ägare, säger han till Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.

– Tillsammans med Patent och registreringsverket, PRV, har vi manuellt scannat in all sammanlagd information i en sökbar databas. Där kan forskare och allmänhet söka på namn, ort, patentklass och mycket mer. Databasen är unik i världen, det är bara Spanien som har en liknande.

På Svenska historiska patent kan du söka efter omkring 122 000 patent med detaljerad information som beviljade i Sverige mellan 1746-1945. Därtill kan du läsa om cirka 87 000 patenthavare (både organisationer och individer) och uppfinnare.

– Man kan hitta information om specifika uppfinnare och på så vis förstå dem bättre och berätta historier om dem. Men det går också att få fram ett stort kvantitativt material för att borra djupare i innovationens historia. (Källa Esbri)

Databasen har sammanställts med källor från bland annat Patent- och registreringsverket, Kommerskollegium och Statistiska centralbyrån och innehåller endast uppgifter om beviljade patent. Arbetet med digitaliseringen har pågått under flera år med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och tagits fram i ett samarbete mellan PRV och Uppsala universitet.

Besök sajten här: svenskahistoriskapatent.se 

Missa inte: 15 världskända svenska uppfinningar du bör känna till


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.