En bra affärsidé och ett team duktiga entreprenörer med varierad kompetens räcker inte för framgång med en startup. Framgång är mer komplext än så och framför allt handlar det om att bygga en stark gruppidentitet, en känsla av ett "vi". Utan det minskar chanserna för överlevnad. Det menar Emma Rui Lu, vid Handelshögskolan i Stockholm i en artikel publicerad hos Esbri.

– Det måste finnas någon form av koppling mellan individerna och mellan individerna och teamet, menar hon.

I sin forskning har hon undersökt vilka faktorer som leder till gruppidentitet samt hur den påverkar samarbetet mellan personerna. Hon har även tittat på hur detta påverkar företagets prestation.

Med andra ord kan starka relationer som knyter samman gruppen vara en nyckelfaktor för framgång i en startup.

Missa inte: Avtalsmall för samarbete och kompanjonskap

Ritualer är viktigt

För att stärka gruppdynamiken i ett startupföretag bör cheferna skapa rutiner och ritualer av olika slag vilket kan bestå av gemensam frukost ibland eller regelbunden teambuilding.

– Ritualer skapar en gemensam förståelse för teamets värderingar och det uppmuntrar engagemang. Det behöver inte vara någon stor sak, men ritualen bör vara regelbunden och meningsfull för teamets medlemmar. Och alla i teamet, även praktikanterna, bör bjudas in, säger Emma Rui Lu.

Dessa ritualer och rutiner skapar en känsla av gemenskap och förtroende mellan personerna.

– Vi kan se att ju starkare gruppkänslan är i ett team desto mer villiga är individerna att samarbeta och hjälpas åt med att lösa de problem som uppstår. Det gäller även om arbetet ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna.

Se även: 7 saker ingen berättar för dig som ska starta företag

Sätt ihop en startup-plan

Företaget bör också ta fram en tydlig arbetsbeskrivning för hur konflikter ska hanteras.

– Konflikter påverkar gruppidentiteten negativt. Att vara proaktiv på det området stärker relationerna och skapar engagemang i teamet, på kort och lång sikt.

Något som förvånade henne var att forskningen inte pekade på att distansarbete var någon nackdel för gruppen eller företaget.

– I traditionella företagsmiljöer spelar det roll för gruppidentiteten hur ofta man träffar sina kollegor. Frekventa möten med kollegorna vet vi har en positiv effekt på gruppdynamiken. Men den regeln gäller uppenbarligen inte i startupföretag. Där är det viktigare att mötena håller god kvalitet än att kollegorna träffas ofta, förklarar Emma Rui Lu.

Relaterad läsning: Fler orsaker till att startups misslyckas

På frågan om hon tycker att startupvärlden generellt har för lite fokus på de mjuka värdena, som att skapa goda och välfungerande relationer svarar hon:

– Jag tror att man bryr sig om relationer i teamet. Men det är ett område som folk inte alltid vet hur de ska hantera. Det är stort fokus på grundarna men nödvändigtvis inte på gruppdynamiken i övrigt. Så därför är det hög tid att vi tittar närmare på hur alla i en startup bidrar till gruppdynamiken, säger Emma Rui Lu.

Läs vidare: 9 tips från företagsgrundare till entreprenörer som ska starta företag

Från kultboken Good to Great: 3 nycklar för varaktig framgång med företaget


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.