Boverket gav år 2017 ut en, vad jag tycker omfattande och beskrivande rapport (förslag) med namn ”en mer förutsägbar byggprocess” en nätt liten rapport på 277 sidor. Vad säger egentligen denna rapport (förslag) skulle man kunna undra, speciellt för den som inte orkar läsa igenom hela studien? 

Skall man koka ner det till ett fåtal rader så skulle jag säga att detta förslag ger kommuner mer tid för andra viktiga arbetsuppgifter och troligen sätter lite fart på ärenden fram till startskedet. Förslaget förändrar bland annat delar av en byggnadsinspektörs arbetsuppgifter och då till det bättre, enligt min mening.

Idag så skall kommunen gå igenom det tänkta ärendet inför startbeskedet och byggherren måste då skicka in handlingar till kommunen. Det som kommun (byggnadsinspektören) gör är att granska så att ärendet (åtgärden) kan antas uppfylla dom tekniska egenskapskrav, dvs läsa in sig på ärendet och stämma av mot krav enligt gällande lagstiftning (plan- och bygglagen) gentemot dom inskickade handlingarna.

Med det nya förslaget så skulle det finnas en annan aktör som skall göra just det som kommun gör dvs granska och tillse att ärendet kommer antas uppfylla dom tekniska egenskapskraven. Rapporten ger två olika förslag där det ena förslaget är certifierad sakkunnig och det andra ett certifierat byggprojekteringsföretag som skulle sköta detta.

Detta nya förslag är så klart inte tvingande på något sätt utan kompletterar dagens system, men förhoppningsvis skulle många tillämpa detta sätt. Kontentan skulle då bli att kommunen serveras färdiga paket med genomgångna handlingar inför startbeskedet och det tekniska samrådet.

Expertsvar: Vem har ansvaret mot byggnadsnämnden vid byggnad av villa?

Varför är detta välkomnande då från min sida kan man fundera på? Varför ställer jag mig positiv till detta förlag?

Jag tror för att inte behövs skriva om alla stora effekter detta skulle kunna innebära för delar av kommunalt arbete, kontrollansvarige, entreprenörer, byggherren, husköpare, så har jag faktiskt valt att fokusera på kommunalt arbete och dom sidoeffekterna detta skulle ge, samt att besvara ovanstående frågor.

Varför välkomnar jag detta då kan man undra? Jag belyste i tidigare skrift ”Varför får jag olika svar om jag ställer samma fråga till olika kommuner gällande de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen och hur boverkets författningssamling skall tolkas?” att det finns otroligt många olika bidragande delar som gör byggnadsinspektörens arbete komplicerat. En del som gör det komplicerat är att man måste lägga ner en stor del av sin arbetstid till inläsning av material som skickas till kommunen inför det tekniska samrådet och startbeskedet. Det framgår i plan- och bygglagen vad ett tekniskt samråd skall innehålla och vad man går igenom. Bland annat går kommunen igen dom inskickade handlingar och genom dessa gör kommunen ett antagande att åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen (plan- och bygglagen). Kommunen stämmer av att inskickade handlingar följer lagen och åtgärden kan tänkas uppfylla dom tekniska egenskapskraven. För kommun att utföra detta så krävs det omfattande kunskap om regelverket och det som hör därtill.

Genom detta förslag så skulle faktiskt tiden för inläsning och granskning kunna minska något och läggas på andra arbetsuppgifter dvs. andra arbetsuppgifter som åligger byggnadsinspektörer enligt gällande plan- och bygglag. Självklart kommer kommunen ändå läsa på och läsa in handlingarna för att föra ett vettigt givande tekniskt samråd, men det är en klar fördel att få genomgångna handlingar som troligen är överensstämmande mot dagens lagkrav serverade på bra sett. Detta gör en snabbare handläggning och en smidigare process för kommuner anser jag, precis på samma sätta som rapportförfattaren anser. Mycket välkomnande från min sida.

Hur detta förslag skulle kunna förändra byggnadsinspektörens arbetsuppgifter är självklart många. För att bli aningens filosofiskt så skulle man kunna säga att mängden tid är konstant, tillika arbetsuppgifterna som idag finns. Om nu tiden är vad den är och arbetsuppgifterna är som dom är, så innebär det att om man tar bort ett arbetsmoment eller förenklar en del, så finns det mer tid för andra moment, ganska självklart.

Enligt tidigare proposition ”En enklare plan- och bygglag” så anses det tekniska samrådet vara en av dom mest positiva del i kedjan för en byggherre, jag skulle själv, om jag får vara så frispråkig, skulle troligen misstänka att på plats nummer två av denna lista över positiva moment för en byggherre kommer kommunens arbetsplatsbesök och på plats tre möjligen slutsamråd på plats med kommunen. Jag skulle misstänka att detta förslag gör att tiden utökas för just kommunens arbetsplatsbesök och slutsamråd på plats med kommunen.

Jag skulle också tro att det välkomnas av byggnadsinspektör för mer tid att vara ute på arbetsplatsbesök och slutsamråd. Jag tror dessutom att det sänder positiva signaler till samhället i stort att kommuner besöker byggarbetsplatser i större utsträckning än vad som idag sker. Det sistnämnda anser jag vara väldigt viktigt om nu byggnationen skall bli så god och korrekt som möjligt vilket gynnar hela samhället i stort.

Nu skall jag inte hissa denna rapport till skyarna på något sätt på grund av att det är ett förslag i skrivande stund och för det är frivilligt att använda sig av certifierad sakkunnig eller certifierat byggprojekteringsföretag vid serietillverkade bostadshus (och andra bostadshus).

Det så kallade gamla (befintliga) systemet kommer självklart finnas parallellt om nu byggherren väljer att tillämpa det.

Men om nu detta skulle bli en verklighet och börja fungera om några år så tycker jag i alla fall att detta är ett steg i rätt riktning på många sätt. Allt är så klart inte bara bra med förslagen och det finns en hel del om och men med detta, men i stora drag är det välkomnande från min sida i alla fall.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.