Louise Berg, 26 år, är key account manager på Teknomedia i Norrköping, och jobbat med sälj i nästan hela livet. Som säljare måste man ha tålamod och inte ge upp även efter tio nej-samtal, du måste vara dig själv för att lyckas, säger Louise. Nätverkandet är lika viktigt som att ringa kalla samtal, men måste du vara ute på många nätverk under en längre tid. Dessa och många fler metoder för att lyckas som säljare får du i detta avsnitt.

Innan du ringer en kund måste man göra en behovsanalys. Louise ringer aldrig en kund som hon inte tror har ett behov. Företagen nås genom kalla samtal eller från nätverksträffar. Kalla samtal är roliga, även om man får mycket nej, säger Louise. När du väl får ett ja och får träffa kunden brukar det oftast gå bra. Om du får ett nej så avsluta inte där, fråga om du kan ringa igen om några månader.

Som säljare måste man ha tålamod och inte ge upp även efter 10 nej-samtal. Du måste vara dig själv för att lyckas, säger Louise. Om du ler i luren kommer kunden känna det på andra sidan.

Inom B2B är det sällan någon är otrevlig i telefon. De flesta lyssnar på vad du har att säga även om de kanske inte är intresserade.

För att lyckas med nätverkandet måste du vara ute på många nätverk under en längre tid. Då blir du en igenkänd person, men du måste lyssna mer än du pratar! Efter ett tag kommer nätverkandet leda till möten och leads, säger Louise. Leadsgenereringen kan ta lång tid, så det gäller att vara uthållig, konsekvent och ha tålamod.

Magnus tycker att det viktigaste från en nätverksträff är vad man gör efter nätverkande. Vad gör du med de kontakter du fått? Alla visitkort och namn som stannar i fickan eller i väskan är bortkastade pengar. Det gäller även att sondera kontakternas intresse så att man sorterar bort de som inte är intresserade.

Lousie betonar värdet av det personliga mötet, jämfört med att bara pratas vid per telefon.

Klädsel

- Det är viktigt hur du klär dig, säger Louise. Att komma i rött kan upplevas som hotfullt. Skall du hålla en presentation är blått att föredra, och säg det viktigaste först i ett möte eller presentation.

Magnus tycker att en företagspresentation skall vara max 4 minuter. Louise däremot tar 15 minuter för företagspresentationen. Men det säger hon tydligt innan och dessutom att det är mycket film i presentationen, eftersom det är hennes produkt.

Prata pris i första mötet, tycker både Magnus Johansson och Louise Berg. Annars kommer de bara att sitta och tänka på vad det kommer att kosta. Det är ingen mening att gå hem och göra en offert om det visar sig vara helt för dyrt.

Varför jobbar du som säljare?

Det sociala och att få jobba med människor är en viktig anledning till att Louise jobbar som säljare. Hon ser inte sig själv som en säljare, snarare en hjälp i att öka företagens omsättning. Tidigare förväntades säljare ge snabba resultat, men det fungerar inte längre, menar Louise. Det som fungerar är att bygga relationer och tänka långsiktigt. Du måste vara dig själv och våga visa framfötterna. Det går att träna bort sin blygsel säger Magnus.

Man skall aldrig sluta växa eller inte prova på. Det är viktiga deviser från Louise som tidigt ville utveckla sig. Hon valde medvetet en skola där hon inte kände någon och det var jättejobbigt och läskigt, men samtidigt det bästa jag gjort, säger Louise.
Louise utbildade sig till florist, men hon kände att det inte var hennes grej.

Framgången ligger i att hitta sin passion och drivkraft.

Det är vi (Magnus Johansson och Tomas Tränkner) som gör podcasten Entreprenörsdriv.

Här är samtliga poddar från Entreprenörsdriv:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.