Enligt Tony Robbins, entreprenör, bästsäljande författare och kanske världens främsta framgångscoach, beror framgång främst på individens mentala förmåga. Psykologi utgör 80% av ekvationen, medan kunskap, strategier och färdigheter endast utgör de återstående 20%.

Trots den överflöd av resurser som finns tillgängliga idag tenderar många företagare, chefer och ledare att endast prioritera kompetens. De missar att dessa färdigheter är meningslösa om inte det rätta tankesättet finns på plats. Detta tankesätt innebär att ha en fast beslutsamhet, förmågan att bryta igenom hinder och viljan att lära sig av både sitt eget team och att effektivt vägleda och inspirera dem.

Kunskap är inte makt. Kunskap är potentiell makt. Utförande slår kunskap varje dag.

3 vanliga psykologiska hinder och hur du övervinner dem

I de flesta fall kommer dina utmaningar från felaktiga minnen och falska övertygelser, menar Tony Robbins. I hans bok Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook lyfter han fram mentala hinder som är ett problem för många. Några av de största problemen som han ser bland sina klienter är bekräftelsebias, närtidsbias och förlustaversion.

Här är dess betydelse och hur du övervinner dem.

1. Bekräftelsebias

Bekräftelsebias är en tendens att endast söka information som överensstämmer med eller bekräftar dina befintliga övertygelser.

Lösning: För att motverka detta kan du ställa dig själv och andra utmanande frågor och aktivt söka efter kunniga personer som har olika åsikter som skiljer sig från dina.

2. Närtidsbias

Närtidsbias är övertygelsen om att nuvarande trender, alltså det som händer i nutid, bra eller dåliga saker, kommer att fortsätta att inträffa.

Lösning: Skapa en checklista över alla steg du tar mot ditt mål och hänvisa till den ofta. Det hjälper dig att hålla dig på rätt spår, oavsett nuvarande förhållanden.

3. Förlustaversion

Förlustaversion är tendensen att komma ihåg negativa upplevelser mer lätt än positiva och att låta de mörka minnena forma dina förväntningar för framtiden. Det kan också innebära individers benägenhet att undvika förluster framför att skaffa sig vinster.

Lösning: Detta kan övervinnas genom att aktivt planera i förväg för utmaningar och motgångar. Dessa hinder är oundvikliga och behöver inte fruktas.

Är det någon av de tre hindren som känns mest träffande? Börja då förslagsvis med den punkten.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.