Fritänkande människor är beundransvärda.

Dessa individer som alltid verkar gå sin egen väg, tycks helt oberörda av samhällets ofta snäva normer. Istället för att påverkas av världen, väljer de att själva påverka och förändra den. Särskilt spännande är personer som var före sin tid och som förändrade världen till något bättre.

Att tänka tanken i sig är en sak, men det krävs sedan mod att öppet dela med sig av idéerna, med risk att bli förlöjligad eller än värre bli stämplad som spritt språngande galen.

För en fritt tänkande människa är detta dock sällan ett problem. För denne bryr sig inte om att vara lite udda, det är ju ändå samma typ av tankar som attityd till livet som gör personen till ”fritänkare”.

För nog är det så att dessa individer som ofta anses okonventionella och kaotiska, faktiskt för vår utveckling framåt. Var skulle vårt samhälle vara idag om vi aldrig hade haft dessa människor som hela tiden utmanade omvärlden; fick oss att förstå mer, veta mer och upptäcka mer?

Motsatsen till fritänkare

Sokrates (Ca 469 f.Kr - 399 f.Kr) pratade redan för över 2000 år sedan om motsatsen till fritänkande människor - pöbelmentalitet. Fler filosofer genom historien som exempelvis Friedrich Nietzsche (1844-1900) skrev också om det han kallade flockmentalitet. Så motsatsen till fritänkare verkar ha funnits sedan urminnes tider. 

Hur är du som person?

Önskar du att du vore mer av en fritänkare?

Här är fem drag, förmågor eller attityder (kalla det vad du vill) som kännetecknar en fritänkande människa:

1. Fritänkare låter kreativiteten flöda – den finns inom oss alla

Vi föds alla med kreativitet, en förmåga och gåva som efterhand, i kontakt med omvärlden, samhället vi lever i och utbildningsväsendet, sakta men säkert skalas av från oss. Vi formas till identiska kuggar i samhällets kugghjul och uppmuntras sällan att tänka utanför boxen.

En träbit börjar skolan och kommer att formas likt resten

Vårt skolsystem har säkert utformats med ambitionen att alla ska få en bildning och ett arbete, men dessvärre kväver den ofta våra barn och lämnar lite utrymme för de barn som inte vill ställa sig rak i ledet. Kreativitet och det fria tänkandet finns inom alla oss naturligt men vi har bara vant oss vid att stänga av det, helt utan att märka något.

Titta på denna film! Det är den mest sedda videon någonsin på TED och det finns en anledning till det.

Artikeln fortsätter längre ner.

Film: Skolan dödar kreativiteten

2. Fritänkare är vaksamma på grupptänkande och flockbeteende

En av ”det fria tänkandets” värsta fiender är grupptänkandet, det vill säga när vi omedvetet följer rådande opinion och ”allmänna sanningar”, utan att ifrågasätta eller göra en djupare reflektion. När gruppen får panik får dessa individer panik, när gruppen tvivlar så tvivlar de och när gruppen skräms av eller förkastar en idé så gör dessa människor detsamma.

En flock med får är motsatsen till fritänkare

Grupptänkande är farligt och svårt att strida emot då det ofta ligger mycket djupt inom oss; vi vill så gärna ”hålla med” och tillhöra gruppen. Men när vi ger efter för grupptänkandet och den allmänna åsikten så förlorar vi också makten över vårt eget sinne. Skönt för vissa kanske, men inget önskvärt om du vill styra ditt liv.

Flockbeteende är ett annat närliggande hot som innebär att vi låter ”flocken” avgöra vad vi ska tycka i en fråga; vad som är rätt och fel. Vi dukar helt sonika under för flockens moraliska åsikter och beteenden, vilket leder till att vår förmåga som fritänkande och ansvarstagande individer kraftigt begränsas.

Relaterad läsning: När flockbeteende och grupptänkande riskerar leda till ett totalitärt samhälle

3. Fritänkare vet att perspektiv är nyckeln

Den fritt tänkande individen värderar kraften i att se saker och ting från olika perspektiv. Vårt perspektiv förändrar nämligen allt; känslor och tankar är helt beroende av från vilket perspektiv vi ser på saker & ting och även den starkaste av övertygelser kan förändras när nya perspektiv visar sig.

Fritänkaren är medveten om att det som för vissa är en förlust kan för andra fungera som språngbräda till framgång. Att hålla två tankar samtidigt och vända på saken ger utrymme för nya infallsvinklar och en annan smartare lösning eller tankemönster.

Som fritänkande individ vet du att varje situation bär med sig mer än ett perspektiv. Vi människor kan liknas med fönster på en rund byggnad med utsikt över en innergård. Perspektivet på omvärlden är från mitt fönster annorlunda än för de andra, och om jag vill ha en rättvis bild av gården så måste jag se den ifrån så många fönster som möjligt.

Missa inte: 18 saker om kreativa människor du bör känna till

4. Fritänkare är ödmjuka för att kunskap inte är absolut

Överallt i samhället kan vi se institutioner och religiösa samfund som vilar på premissen att deras kunskaper och världsbild är absolut och oföränderlig. Även vetenskapen faller stundtals i denna fälla. Fritänkande människor däremot är inte helt säkra på att all kunskap är absolut utan istället temporär.

Vad vi idag tror att vi med säkerhet vet kan redan imorgon vara passé. Fritt tänkande individer tenderar att hålla sig undan från personer och organisationer med allvetande attityd. Den som är mest säker på sin sak och hela tiden försöker övertyga om hur det ligger till, kan vara den man mest bör hålla ett öga på. Ödmjukhet för att det finns mer än vad vi idag vet är förnuftigt.

Det gäller dock att inte flumma iväg och tro att inget är sant eller verkligt.

5. Fritänkare anser att perception inte skall accepteras, utan ifrågasättas

Fritt tänkande människor inser också att hur vi uppfattar saker och ting kan variera från dag till dag och från individ till en annan. Perception är processerna i hjärnan som tolkar information från våra sinnen.

Illustration som symboliserar perception, det vi uppfattar och hur det tolkas i vår hjärna

Ett exempel som ofta nämns är vårt färgseende. Det som kan tyckas vara uppenbart grönt för dig kan vara ett brett spektrum av olika färgtoner för någon som lever i en grön omgivning.

Vår uppfattning är olika och därför också vår verklighet eller hur vi ser på den.

Fritänkande människor förstår att vår perception är fixerad och begränsad av vår egen bild av omvärlden och verkligheten, men vet också att någon perception egentligen inte behöver fastställas. Den kommer alltid att vara i ständig förändring.

Att tänka fritt och inte följa vanliga tankemönster och normer är det som skapar det oförutsägbara. Ur kaoset kommer många gånger ordning liksom att kreativitet och dårskap nog ändå ligger rätt nära varandra. Det gäller väl bara att hålla sig på rätt sida linjen.

Motsatsen till fritänkare: Massformation: när masspsykos, grupphypnos, hjärntvätt och propaganda riskerar leda till totalitarism


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2023-06-14 10:34
Det var ett intressant ord, ett jag inte tänkt om mig själv. Jag är en person som går min egna väg, vill inte tvingas in i något tänk.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.