En av de viktigaste aspekterna, och största utmaningarna, med det hybrida arbetslivet är att få medarbetarna att återvända till kontoret. Nu visar en ny rapport från Poly att företagen kommer misslyckas med hybridarbetet om de inte skyddar företagskulturen och etablerar en tydlig strategi för återgången till kontoret. Att få tillbaka anställda till kontoret har visat sig vara en utmaning som drivs av en ovilja att återvända, där de anställda oroar sig över balansen mellan arbete, privatliv och produktivitet.

Denna motvilja förvärras av stigande räkningar och en snabb inflation, vilket får de anställda att prioritera bort exempelvis resekostnader.

Uppmaningen: Tänk på kontoret som en festival

Det finns fyra viktiga utmaningar för företagen att ta itu med på resan till ett lyckat hybridarbete: uppfylla anställdas förväntningar, uppnå rättvisa möten, utrusta mötesrummen med rätt video- och ljudteknik och samarbeta effektivt över verksamhetens avdelningar. Polys senaste rapport uppmärksammar hur de både de tekniska och kulturella elementen är viktiga för att få anställda tillbaka till kontoret.

– Företagen saknar en övertygande anledning till varför anställda ska återvända till kontoret. Gratis kaffe och fikabröd fungerar helt enkelt inte längre. Hybridarbetare behöver en bra anledning att återvända. Vi tycker att företag borde anamma en festival-inspirerad inställning till kontorsupplevelsen. När folk pratar om varför de går på en festival säger de aldrig att det beror på hur trevlig själva scenen ser ut. Det är den totala upplevelsen besökarna är ute efter – banden, maten, energin och människorna. Ett liknande tankesätt krävs för att få tillbaka anställda till kontoret. Kulturen måste upprätthållas och organisationer måste tänka på den totala upplevelsen. På så sätt kommer företagen locka tillbaka de anställda, i stället för att tvinga tillbaka dem, säger Paul Clark, Europachef på Poly.

Se även: Vilken arbetstyp är du? 6 personligheter kartlagda på arbetsplatsen

Bygga en ny kultur

Det traditionella kontoret uppfyller inte längre kraven från den flexibla och hybrida arbetskraften. Många företag runt om i världen bygger nu därför om arbetsytor för att skapa bättre möjligheter för personliga möten och en optimerad interaktion mellan kollegor genom videosamtal och möten. På så sätt kan vi minimera känslan av ojämlikhet mellan distansarbetare och de på plats. Men i företagens arbete framåt räcker det inte med att bygga om arbetslokalerna utefter det nya hybrida arbetssättet, det är avgörande att bygga en kultur som speglar ens kärnvärden och kan inkapsla den kultur som företaget önskar ha. Det är viktigt att företagen förbättrar de sociala och samarbetsinriktade aspekterna av kontoret.

– Organisationer bör fokusera på att skydda kulturen. Men, de måste också ge personalen en övertygande anledning till att återvända till kontoret som gör det värt sin tid och pengar, samtidigt som de implementerar den teknik som krävs för att de anställda ska kunna arbeta var som helst, fortsätter Paul Clark.

Läs vidare: 7 grundstenar när du bygger en positiv företagskultur


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.