En av dina projektledare (kan såklart även appliceras på andra typer av roller) har just sagt upp sig på företaget och du måste hitta en ersättare så snart som möjligt. Du skriver eller får hjälp med att skriva en jobbannons, svaren trillar in och efter en första genomlysning väljer du ut fem kandidater som du kallar till intervju.

En projektledares roll handlar i mångt och mycket om att vara strukturerad och få saker att hända, i rätt ordning och i tid.

Hur ska du på bästa sätt kunna ta reda på om kandidaten passar för jobbet?

Våga prova något nytt.

Hoppa över de flesta mer traditionella intervjufrågorna och ställ istället frågor som är situationsbaserade.

Förberedd ett antal frågor som baseras på scenarion som beskriver en konkret situation där kandidaten står inför ett beslut som behöver fattas.

Genom att måla upp scenarier där kandidaten måste prioritera på ett eller annat sätt, har en tajt deadline och förutsättningarna förändras mitt i projektet eller andra kniviga situationer som kan dyka upp i en projektledares vardag får du bra bild av hur kandidaten skulle hantera situationen om det vore skarpt läge.

Experten tipsar om hur du rekryterar personal i 8 steg

Exempel på en intervjufråga:

En av projektdeltagarna talar om för dig att mjukvaran ni använder har en bugg som behöver åtgärdas innan projektet kan fortsätta, vilket mest troligt innebär att projektet blir försenat. Hur hanterar du situationen?

De mer abstrakta frågorna vi är vana att svara på vid intervjuer (berätta om dina starka och svaga sidor, vad gör du om fem år? etc) är ofta svåra att både svara på och tolka eftersom de oftast är lösryckta och inte en del av ett sammanhang.

Efter att kandidaten svarat på hur de skulle hantera situationen, följ gärna upp med att fråga vad kandidaten tycker visar på egenskaper som krävs för jobbet och om det är något de tycker att de behöver utveckla.

Genom att ställa följdfrågor får du, utöver svar på frågorna om starka respektive svaga sidor, även veta hur kandidaten uppfattar sig själv och sitt agerande.

Situationsbaserade intervjufrågor kräver oftast mer förarbete, men det får du igen med råge genom att du efter intervjun har en klarare bild om hur kandidaten skulle fungera i rollen.

Se även: 13 vassa intervjufrågor du kan ställa under anställningsintervjun

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.