Rekrytering av nya medarbetare innebär ofta en stor kostnad för företaget. En del väljer att lägga ut rekryteringen på ett rekryteringsföretag medans många sköter det själva. Arbetsintervjun är den bästa chansen att lära känna en potentiell ny medarbetare och det är därför viktigt att du är väl förberedd.

Egentligen är det en av de viktigaste processerna i ett företag som växer, då resultatet av den personliga intervjun avgör vem som blir anställd, vilket i sin tur påverkar hur företaget kommer att utvecklas i framtiden. En felrekrytering kan dessutom bli oerhört kostsam där tiden som personalchef och rekryterare är bortkastad samtidigt som lönekostnader och upplärning brinner inne.

En bra genomförd anställningsintervju är väldigt värdefull, så var förberedd.

Förberedelser innan en intervju

Innan du börjar måste du veta vilka egenskaper som du letar efter. Ett bra tips är att gå igenom och anteckna vilka av följande aspekter som är viktiga för just den tjänst ni vill tillsätta.

  • Noggrannhet: Hur sätter personen värde på detaljer, att passa tider och deadlines och att göra ett noggrant jobb?
  • Handlingskraft: Är det viktigt att det händer saker?
  • Social förmåga: Hur viktigt är det att personen passar in i gruppen. Kommer personen träffa kunder eller samarbetspartners?
  • Kunskap om arbetsuppgiften: Behöver personen vara bra på det den ska göra, eller kan andra lära upp personen?
  • Mål/vision: Letar du efter någon som kan växa med företaget och ta nya utmaningar, eller är det viktigaste att personen gör ett bra jobb och kan tänka sig stanna i den positionen i många år? 

Punkter är av olika vikt beroende på vad du letar efter.

Här följer några vanliga intervjufrågor som du kan använda dig av under anställningsintervjun. De flesta av dem känner du säkert igen och kanske har du själv fått frågan vid ett eller flera tillfällen. Det finns en anledning. De fungerar.

Se även: Anställa personal för första gången - tips och tricks

13 frågor till arbetsintervjun (som ger resultat)

Vid en arbetsintervju är det ofta inte svaren i sig som är det viktiga, utan lika mycket hur den intervjuade uppfattar frågor och hur den svarar. Var därför lyhörd, och beakta den intervjuades kroppsspråk och attityd. 

- Berätta lite kort om dig själv och din uppväxt.

Här letar du efter hur bra personen är förberedd (denna fråga måste de förvänta sig om de är det minsta förberedda), samt att du får en bild av personen. Lyssna efter tecken på egenskaper du anser viktiga för positionen, och be gärna om förtydliganden.

- Vet du vad vi jobbar med här på företaget?

En bra kontrollfråga för att se om personen är på intervjun av rätt anledning och har gjort sitt förarbete.

- Vilka arbetsuppgifter ingick i ditt förra jobb/hur utvecklades du inom kunskapsområdet i ditt förra jobb?

En viktig fråga för att veta mer om personens kunskap om arbetsuppgiften. Ställ gärna följdfrågor, speciellt om du själv är insatt i arbetsuppgifterna. Lita inte på att den intervjuade kan uppskatta sin egna förmåga, testa dem med detaljfrågor.

- Nämn 3 bra/dåliga egenskaper hos dig.

En klichéartad fråga, men vars svar ger en bra inblick i många personliga egenskaper och om personens självbild. Var lyhörd och var inte rädd för att be personen förtydliga vad den menar.

- Har du några hobbys/fritidsintressen?

Denna frågar berättar mycket om den sociala förmågan. Umgås personen med många andra, eller bara med en kärngrupp? En intressant följdfråga är hur det kom sig att de började med sina fritidsintressen.

- Hur trivdes du på ditt förra jobb, vad tyckte du bäst/sämst om?

Här testas den sociala förmågan ännu mer. Hur var förra jobbets arbetsklimat, och hur passar den intervjuades svar in på det arbetsklimat du vill uppnå?

- Om jag frågor, vad skulle din förra chef säga om dig?

Visar på självkännedom och hur bra personen har kommit överens med tidigare chef och arbetsgivare.

- Var ser du dig själv om fem (tio) år?

Här testar du personens vision. Det är ofta svårt för de som blir intervjuade att vara helt ärligt här, då de ofta själva inte är helt säkra på vad de vill. Ett starkt och ambitiöst svar visar på en starkt intresse att växa.

- Vad beror luckorna på i Cv:t?

Finns där luckor bör detta tas upp så det inte förekommer några oklarheter eller saker som kan leda till missförstånd nu eller längre fram.

- Hur fick du ditt förra jobb/hur länge sökte du jobb?

Ger en inblick i personens handlingskraft och sociala kompetens. Intressant att veta om det var personliga kontakter som gav dem jobbet samt om förra jobbet var över eller under personens egna ambitionsnivå.

- Vilket löneanspråk har du?

Svaret på denna fråga säger en del om hur personen ser på sig själv, men även om förväntningarna. Är det inom ramen för vad du tänkt eller är det helt uppåt väggarna?

- Varför började du studera/intressera dig för detta ämne, vad hade du för betyg. Vad var lätt vad var svårt med ämnet?

Med denna fråga ges en inblick i visionen hos personen, samt noggrannheten. Bra betyg, speciellt om man inte har det naturligt lätt för ämnet, visar på en hög noggrannhet.

- Varför lämnar du din nuvarande arbetsgivare?

Är det för nya karriärmöjligheter eller rent av på grund av att kandidaten inte kom överens med de på förra företaget?

Tänk på: Det är svårt att lära känna en person på den korta tid en arbetsintervju tar, så det är alltid en fråga om din magkänsla ifall det är rätt person för jobbet eller inte.

Inget är bättre för ett företag än rätt person för rätt arbetsuppgift.

Lycka till med anställningsintervjun!

Fler resurser:

1. Dessa frågor ställer Richard Branson, Elon Musk och flera andra företagsledare under intervjun

2. Situationsbaserade intervjufrågor hjälper dig att välja rätt kandidat

3. Hitta de bästa medarbetarna med en smartare rekryteringsprocess

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.