Rekrytering av nya medarbetare innebär ofta en stor kostnad för företaget. En del väljer att lägga ut rekryteringen på ett rekryteringsföretag medans många sköter det själva. Arbetsintervjun är den bästa chansen att lära känna en potentiell ny medarbetare och det är därför viktigt att du som arbetsgivare är väl förberedd och har bra intervjufrågor att ställa.

Egentligen är det en av de viktigaste processerna i ett företag som växer, då resultatet av den personliga intervjun avgör vem som blir anställd, vilket i sin tur påverkar hur företaget kommer att utvecklas i framtiden. En felrekrytering kan dessutom bli oerhört kostsam där tiden som personalchef och rekryterare är bortkastad samtidigt som lönekostnader och upplärning brinner inne.

En bra genomförd anställningsintervju är väldigt värdefull, så var förberedd.

Först går vi igenom förberedelserna, sen tar vi intervjufrågor du som arbetsgivare kan ställa till kandidaten.

Förberedelser innan en intervju

Innan du börjar måste du veta vilka egenskaper som du letar efter. Du bör ha en tydlig kravprofil. En kravprofil är en lista med de egenskaper och färdigheter du anser är viktig för tjänsten. De intervjufrågor du sen ställer bör vara kopplade till din kravprofil så du kan bocka av dessa kompetensområden för att se om kandidaten matchar tjänsten. Områdena kan handla om allt från beslutsfattande, stresstålighet, samarbetsförmåga, eller mer praktiska färdigheter. Det beror helt på vilken tjänst det handlar om.

Ett bra tips är att följa denna mall och gå igenom och anteckna vilka av följande aspekter som är viktiga för just den tjänst ni vill tillsätta.

  • Noggrannhet: Hur sätter personen värde på detaljer, att passa tider och deadlines och att göra ett noggrant jobb?
  • Handlingskraft: Är det viktigt att det händer saker?
  • Social förmåga: Hur viktigt är det att personen passar in i gruppen. Kommer personen träffa kunder eller samarbetspartners?
  • Kunskap om arbetsuppgiften: Behöver personen vara bra på det den ska göra, eller kan andra lära upp personen?
  • Mål/vision: Letar du efter någon som kan växa med företaget och ta nya utmaningar, eller är det viktigaste att personen gör ett bra jobb och kan tänka sig stanna i den positionen i många år? 

Punkterna är av olika vikt beroende på vad du letar efter.

Här följer några vanliga intervjufrågor som du kan använda dig av under anställningsintervjun. De flesta av dem känner du säkert igen och kanske har du själv fått frågan vid ett eller flera tillfällen. Det finns en anledning. De fungerar.

Se även: Anställa personal för första gången - tips och tricks

14 bra frågor att ställa som arbetsgivare

Vid en arbetsintervju är det ofta inte svaren i sig som är det viktiga, utan lika mycket hur den intervjuade uppfattar frågor och hur den svarar. Var därför lyhörd, och beakta den intervjuades kroppsspråk och attityd. 

Här är några frågor att ställa på anställningsintervjun.

- Berätta lite kort om dig själv och din uppväxt.

Här letar du efter hur bra personen är förberedd (denna fråga måste de förvänta sig om de är det minsta förberedda), samt att du får en bild av personen. Lyssna efter tecken på egenskaper du anser viktiga för positionen, och be gärna om förtydliganden.

- Vet du vad vi jobbar med här på företaget?

En bra kontrollfråga för att se om personen är på intervjun av rätt anledning och har gjort sitt förarbete.

- Vilka arbetsuppgifter ingick i ditt förra jobb/hur utvecklades du inom kunskapsområdet i ditt förra jobb?

En viktig intervjufråga för att veta mer om personens kunskap om arbetsuppgiften. Ställ gärna följdfrågor, speciellt om du själv är insatt i arbetsuppgifterna. Lita inte på att den intervjuade kan uppskatta sin egna förmåga, testa dem med detaljfrågor.

- Nämn 3 bra/dåliga egenskaper hos dig.

En klichéartad fråga, men vars svar ger en bra inblick i många personliga egenskaper och om personens självbild. Var lyhörd och var inte rädd för att be personen förtydliga vad den menar.

- Har du några hobbys/fritidsintressen?

Denna frågar berättar mycket om den sociala förmågan. Umgås personen med många andra, eller bara med en kärngrupp? En intressant följdfråga är hur det kom sig att de började med sina fritidsintressen.

- Hur trivdes du på ditt förra jobb, vad tyckte du bäst/sämst om?

Här testas den sociala förmågan ännu mer. Hur var förra jobbets arbetsklimat, och hur passar den intervjuades svar in på det arbetsklimat du vill uppnå?

- Om jag frågar, vad skulle din förra chef säga om dig?

Visar på självkännedom och hur bra personen har kommit överens med tidigare chef och arbetsgivare.

- Var ser du dig själv om fem (tio) år?

Här testar du personens vision. Det är ofta svårt för de som blir intervjuade att vara helt ärligt här, då de ofta själva inte är helt säkra på vad de vill. Ett starkt och ambitiöst svar visar på en starkt intresse att växa.

- Vad beror luckorna på i CV:t?

Finns där luckor bör detta tas upp så det inte förekommer några oklarheter eller saker som kan leda till missförstånd nu eller längre fram.

- Hur fick du ditt förra jobb/hur länge sökte du jobb?

Ger en inblick i personens handlingskraft och sociala kompetens. Intressant att veta om det var personliga kontakter som gav dem jobbet samt om förra jobbet var över eller under personens egna ambitionsnivå.

- Vilket löneanspråk har du?

Svaret på denna fråga säger en del om hur personen ser på sig själv, men även om förväntningarna. Är det inom ramen för vad du tänkt eller är det helt uppåt väggarna?

- Varför började du studera/intressera dig för detta ämne, vad hade du för betyg. Vad var lätt vad var svårt med ämnet?

Med denna intervjufråga ges en inblick i visionen hos personen, samt noggrannheten. Bra betyg, speciellt om man inte har det naturligt lätt för ämnet, visar på en hög noggrannhet.

- Varför lämnar du din nuvarande arbetsgivare?

Är det för nya karriärmöjligheter eller rent av på grund av att kandidaten inte kom överens med de på förra företaget?

Använd "hur-intervjufrågor"

Dessa tips är hämtade från denna artikel om rekrytering av chefer men fungerar i alla typer av intervjuer.

Ett sätt att få djupare svar för att verkligen förstå är att ställa följdfrågor där du ber kandidaten förtydliga  med konkreta exempel.

Det kan låta så här:

"Du säger att du gärna arbetar i grupp med andra, har du något exempel?"

"Du skrev i ditt CV att du är stresstålig, kan du berätta om ett tillfälle när du behöll lugnet i en stressad situation.”

”Du nämnde att du är bra på att planera ditt arbete. När var du senast ansvarig för ett projekt och hur fungerade planering då?"

Att ställa dina intervjufrågor utifrån denna modell ger vanligtvis bra resultat: Händelse, Uppträdande och Resultat. Be kandidaten att berätta om en viss händelse (H) som belyser egenskapen ni diskuterar. Fråga därefter hur han eller hon uppträdde (U) i denna situation och avsluta med att undersöka vad resultatet (R) blev. Sträva efter att bygga upp så många intervjufrågor som möjligt enligt denna struktur.

Sammanfatta svaren

Ett bra sätt att visa kandidaten att du bryr dig och lyssnar och samtidigt minska risken för missförstånd är att med jämna mellanrum sammanfatta det personen har sagt. Den som blir intervjuad får då också en chans att korrigera om du har missuppfattat något. Det skapar ett bättre underlag för beslut för dig som arbetsgivare.

Avslutningsvis.

Tänk på: Det är svårt att lära känna en person på den korta tid en arbetsintervju tar, så det är alltid en fråga om din magkänsla ifall det är rätt person för jobbet eller inte.

Inget är bättre för ett företag än rätt person för rätt arbetsuppgift.

Lycka till med anställningsintervjun!

Fler resurser: Kluriga intervjufrågor från Richard Branson, Elon Musk, mfl

Lästips: Situationsbaserade intervjufrågor hjälper dig att välja rätt kandidat


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.